EuroCartridgeSmartDeals

 webshop logo met kbdb 

 

 

Vergadering KBDB-NPO 22-3-17 - foto's 


stemmen  VERKIEZINGEN  KBDB  2017


OLYMPISCHE DIPLOMA’S 2017 - SPORT- & STANDAARDCOMPETITIE in Halle – Zaal/Salle “De Witte Duif” - photo's


PE Antwerpen - aanpassing vluchtkalender 2017

PE Vlaams-Brabant - aanpassing vluchtkalender 2017

PE Oost-Vlaanderen - aanpassing vluchtkalender 2017


 PE Limburg - aanpassing vluchtkalender 2017


 groen licht DUIVENSEIZOEN 2017 - EINDELIJK GROEN LICHT !! 
 Mededeling van de KBDB 17-3-17

 Foto's van Minister Willy Borsus en de duivensport.


PE Limburg - provinciale kampioenhulde 2016 - foto's en uitslag tombola


VOGELGRIEP - persbericht FAVV 10-3-2017  (zie onder knop 'vogelgriep' in het menu.) 


PE Limburg - provinciale kampioenschappen 2017 - criteria


Data zegeling masters van de verenigingen 2017  
Laatste keuring - 14 maart 2016 te Halle van 19u tot 20u


PE Vlaams-Brabant - hulde kampioenen 2016 - foto's


Persbericht aan de liefhebbers van de PE Antwerpen – Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant

Gezien de huidige situatie aangaande de vogelgriep hebben de bestuursraden van de provinciale entiteiten Vlaams-Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen beslist om tijdens het weekend van 11 en 12 maart 2017 alle geplande wedstrijden te annuleren.

De situatie zal van week tot week opgevolgd worden in nauw overleg met het FAVV, eveneens zal hierover wekelijks gecommuniceerd worden via de verenigingen, de pers, facebook, teletekst en onze website http://www.kbdb.be/nl/nieuws-nl

Namens de bestuursraden
Antwerpen – Oost-Vlaanderen – Vlaams-Brabant


VOGELGRIEP - persbericht FAVV 28-2-17  (zie onder knop 'vogelgriep' in het menu.)

persbericht KBDB 23-2-17 - versoepeling voor reisduiven 


Olympiade 2019 - promofilm Polen


Mira 2017 - promofilm


Fugare 2017 - foto's BCK


Statutaire algemene vergadering 22-2-17 - Beslissingen

Criteria kampioenschappen 2017 UPDATE 23-2-17

PowerPoint


FUGARE
De BCK-keuring zal wel degelijk doorgang vinden. Inkorving vrijdagnamiddag tussen 14 en 16 uur stipt. Enkel Belgische duiven zijn toegelaten. De duiven mogen niet van eigenaar wisselen.


PE Limburg - Provinciale kampioenenviering zaterdag 11 maart 2017 - Programma & inschrijving


FUGARE 2017


broederlijk delen

 Oproep tot alle duivenliefhebbersverenigingen
 Klas 2 C van het "Hofke van Thys" te Hoboken organiseert een actie voor Broederlijk Delen

 Intekenformulier

 


PE Vlaams-Brabant : Provinciale kampioenenviering 5-3-2017 - Programma & inschrijving 


ADVIESCOMMISSIE VOOR MECHANISCHE KLOKKEN - CURSUS EN EXAMEN REGELAAR/AFNEMER 
 
De adviescommissie voor mechanische klokken zal in de eerste helft van de maand april 2017 een cursus en examen inrichten voor regelaar/afnemer.
Inschrijvingen dienen te gebeuren via een bij de KBDB aangesloten duivenliefhebbersvereniging.
De inschrijvingen dienen voor 20 maart 2017 ingediend te worden bij de betrokken PE.
Afhankelijk van het aantal en de woonplaats van de kandidaten zal de plaats bepaald worden waar de cursus en het examen zal plaatsvinden.
 

West-Vlaanderen : criteria provinciale kampioenschappen 2017


Ga naar WEBSITE OLYMPIADE om het  volledige beeldverslag te zien van de opening, het bezoek van Z.K.H. Prins Laurent,  de huldiging der kampioenen en de FCI huldiging
Filmverslag van het bezoek van Z.K.H. Prins LaurentOlympiade 2017 - update 27-1-17
button uitslagen standaard sportkeuring 


PE Limburg - Bourges 2016 - prijzen van steden en gemeenten


DSC 0621 kl

 

Nationale kampioenschappen - definitieve uitslag 

 


PE Vlaams-Brabant : definitieve uitslag provinciale kampioenschappen  


Logo definitief klein

  OLYMPIADE  2017 

 

- DEFINITIEF KLASSEMENT BELGIË SPORT  update 5-1-17

- DEFINITIEF KLASSEMENT BELGIË STANDAARD


Halle, 28-12-16
- vergadering met de organisatoren van de nationale vluchten - foto's
- vergadering met de organisatoren van de internationale vluchten - foto's


Mededeling KBDB - Ronde van België


 PE Oost-Vlaanderen : definitieve uitslag provinciale kampioenschappen 


PE Antwerpen - definitieve uitslag van de provinciale kampioenschappen 2016 


PE LIMBURG  - uitslag provinciale kampioenschappen 2016


ALGEMENE VERGADERING 26-10-16 
Beslissingen PDF           Beslissingen WORD  
          
PowerPoint Sport   

PowerPoint Algemene vergadering    

PowerPoint Olympiade


PE West-Vlaanderen - provinciale kampioenschappen - definitieve uitslag 


BCK - kampioenenhulde 2016


 FCI vergadering Comité Directeur - foto's update


PE Vlaams-Brabant : Jeugdclub Vlaams-Brabant 


Lijst negatieve dopinganalyses 2016 


Belgian Master 2016    -   Foto's   -   Website


duiventransport 19626 Duivensport anno 1926   


PERSMEDEDELING van de KBDB

Gelieve nota te nemen dat IP Belgium, eigenaar van televisiezenders RTL-TVI, CLUB RTL & PLUG RTL, heeft beslist om zijn Teletekst activiteiten stop te zetten.

Vanaf 1 juni 2016 zal de Franstalige Teletekst op deze zenders niet meer beschikbaar zijn voor de Franstalige televisiekijkers en dus voor de Franstalige duivenliefhebbers.

VIER-TV blijft wel functioneren voor de Nederlandstalige liefhebbers.

De KBDB en zijn partner, CM Telecom, hebben naar allerlei oplossingen gezocht en tot op de dag van vandaag werd nog geen oplossing gevonden.

Er wordt benadrukt dat de vraag eveneens aan RTBF werd gesteld, maar tevergeefs.  

Dit betekent dat de Franstalige liefhebbers de info-lossingen vanaf het weekend van 4 & 5 juni 2016 zullen moeten bekijken via de KBDB-website. 

Zodra we over meer concrete informatie beschikken, volgt een nieuwe persmededeling.

Namens de nationale raad van beheer en bestuur,

De nationale voorzitter,

Stefaan VAN BOCKSTAELE


PERSMEDEDELING

De voorzitter van het Nationaal Sportcomité van de KBDB, Dhr Dirk SCHREEL, herinnert de verenigingen aan de inhoud van art. 81 § 2 van het Nationaal Sportreglement waarin wordt bepaald dat, voor ALLE vluchten, de rangschikking gebeurt volgens de respectievelijke gemiddelde snelheden van de verschillende duiven, berekend tot vier cijfers na de komma (het vijfde cijfer na de komma zal de afronding bepalen) tot de minimumsnelheid van 800 m. per minuut. 

 


Definitieve rechtzetting nationaal kampioenschap Asduif Kleine Halve fond jaarduiven 2013                                     


MEDEDELING KBDB

De kostprijs van een mutatie bedraagt voortaan 2,00EUR (met uitzondering van mutaties aangevraagd door een aangesloten vereniging in functie van een bonverkoop in een vereniging, die behouden blijven op 0,50EUR/mutatie).


Mededeling KBDB 26-6-15 - DOPING


Omzendbrief FAVV met betrekking tot het in de voedselketen brengen van duiven


Schorsingen uitgesproken door de Kamer van Eerste Aanleg dd. 28.02.2015:

PESSEMIER Ghislain, Kleine Molenweg 1 – 9400 Voorde – 2 jaar effectieve schorsing vanaf 11.06.2015

VAN MIEGHEM Bart, Zandstraat 14 – 9120 Haasdonk – 2 jaar effectieve schorsing vanaf 11.06.2015


P E R S M E D E D E L I N G

Liefhebbers die hun duiven zelf wensen op te leren en zelf te lossen in Frankrijk dienen hiervoor bij de KBDB een speciale individuele lossingsvergunning aan te vragen.

Deze vergunning kan slechts worden afgeleverd indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
- UITSLUITEND liefhebbers, woonachtig in België op maximum 10km van de Frans-Belgische grens kunnen deze vergunning bekomen
- De lossingen mogen worden uitgevoerd op een afstand van maximum 20 km vogelvlucht van de Frans-Belgische grens
- Het vervoer gebeurt langs de weg
- Het aantal duiven wordt beperkt tot maximum 50
- De toelating wordt slecht afgeleverd voor het lopende jaar

Liefhebbers die geen individuele lossingsvergunning kunnen voorleggen bij het lossen van hun duiven in Frankrijk zullen door de Franse autoriteiten streng worden bestraft.


 

logo kbdb zwart MEDEDELING

 Gelieve nota te nemen dat het KBDB-logo geregistreerd is als merk.
 Dientengevolge mag het KBDB-logo niet gedownload, gekopieerd of overgenomen worden zonder toestemming.
 Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop ze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht en  andere  wettelijke  bescherming van intellectueel  eigendom. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële  doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor  derden  toegankelijk gemaakt  worden zonder voorafgaandelijke toestemming.


Mededeling t.a.v ALLE liefhebbers

De KBDB maakt er haar leden op attent dat, in toepassing van art. 133 DLW, het verboden is duiven aan te kopen en/of op het hok te houden van een effectief geschorste liefhebber.

Elke overtreding op huidig art. 133 DLW zal het voorwerp uitmaken van vervolgingen voor de KBDB-Kamers en is strafbaar met een effectieve schorsing van één tot drie jaar.


Bericht aan de verenigingen

Art. 43 van het nationaal sportreglement
Het document dat de verenigingen vrijstelt van de verantwoordelijkheden voorzien bij art. 43 van het NSR vindt u onder de rubriek "ALGEMEEN" – "FORMULIEREN en DOCUMENTEN"
 


Effectieve schorsingen voor onbepaalde duur uitgesproken door de Nationale raad van beheer en bestuur in toepassing van artikel 105 van het nationaal sportreglement.

De Heer DEMEESTER Wilfried, Bredestraat 148, 9920 Lovendegem
De Heer VAN HOOREBEKE Guy, Kort-Eindeken 71, 9920 Lovendegem


PERSBERICHT KBDB -  PANZA 10-11-14 


De nationale raad van bestuur en beheer van de KBDB doet opmerken dat de duivenliefhebbers die een verkoop van duiven houden, zich dienen te schikken naar de desbetreffende beschikkingen voorzien in het nationaal sportreglement, waarvan u hier de inhoud kan lezen.

Elke duivenliefhebber die via het internet, op om het even welke site, een verkoop van duiven houdt dient een 'mededeling' aan de KBDB te zenden voor de verkoop alsook een 'overzicht van de verkochte duiven' na de verkoop. 
Het niet naleven van dit reglement zal leiden tot de toepassing van artikel 105 van het Nationaal Sportreglement.
De documenten kan u downloaden onder het item 'Algemeen' in het menu en vervolgens 'Formulieren en documenten'


Beslissingen nationale raad van beheer en bestuur van de KBDB:

- Panza Roberto, rue des trois Rois 246 4430 An – schorsing van 36 maanden vanaf 4/10/2014

De heer Panza heeft tegen deze beslissing een burgerlijke procedure opgestart voor de kortgeding rechter te Brussel op 16/10/2014.
De rechter in kortgeding heeft op 16/10/2014 beslist dat de vordering van de heer Panza ontvankelijk is doch ONGEGROND.

Bijgevolg blijft de schorsing van 36 maanden uitgesproken door de nationale raad van beheer en bestuur van de KBDB van toepassing.

- Vervloesem René & Patrick, Oude Keerbergsebaan 5 2820 Rijmenam - schorsing van 36 maanden vanaf 18/10/2014.


Bericht aan de duivenliefhebbers - VERKOPINGEN

De nationale raad van bestuur en beheer van de KBDB doet opmerken dat de duivenliefhebbers die een verkoop van duiven houden, zich dienen te schikken naar de desbetreffende beschikkingen voorzien in het nationaal sportreglement, waarvan u hier de inhoud kan lezen.
Elke duivenliefhebber die via het internet een verkoop van duiven houdt dient een 'mededeling' aan de KBDB te zenden voor de verkoop alsook een 'overzicht van de verkochte duiven' na de verkoop. 
Voor publieke zaalverkopingen verwijzen we naar de desbetreffende documenten in het item 'algemeen' in het menu en vervolgens 'formulieren en documenten'.


Voor alle betalingen (behalve voor verkopingen)  bij de KBDB is volgend rekeningnummer van toepassing : 

BE79 4338 2420 0133 ( BIC: KREDBEBB )


Mededeling

Wij verzoeken de duivenliefhebbers en de verenigingen die zich aanbieden op de Nationale zetel te Halle of op de zitdagen in Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om hun betalingen zoveel mogelijk per bancontact te doen.


Coördinaten nodig van uw hok


Duiventillen in agrarisch gebied vrijgesteld van stedebouwkundige vergunning                                                                           


Mededeling van de nationale raad van beheer en bestuur


Verschillende ziekenfondsen bieden hun leden een tegemoetkoming aan in het lidgeld voor een sportclub. Wij raden u aan contact te nemen met uw ziekenfonds teneinde na te gaan of u kan genieten van dergelijke tegemoetkoming


Ingevolge de wijziging in de procedure tot overschrijving van Belgische duiven vindt u op onze website, op de pagina “formulieren en documenten” onder de menuknop “Algemeen”, het document dat kan worden gebruikt indien u een duif (duiven) afstaat teneinde u te ontslagen van alle verantwoordelijkheid t.o.v. deze duif (duiven).


 test

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter