Verslag algemene provinciale vergadering KBDB Vlaams-Brabant zaterdag 14/12/2013 in  zaal De Witte Duif te Halle

 

pdf versie

 

Verslag algemene provinciale vergadering

van zaterdag 03/12/2016

in  zaal “Witte duif” te Halle

Aanwezig: de heren mandatarissen: Claeskens E., Van Bockstaele S., Konings J., Wees A.

Afwezig: 3 verenigingen werden verontschuldigd.

 

 1. Openingswoord

Omstreeks 10 u verwelkomt de voorzitter Eddy Claeskens de afgevaardigde bestuursleden van de verenigingen. Alsook wordt het provinciaal bestuur voorgesteld en

de afgevaardigde bestuursleden van de verenigingen werden verwelkomt.

Na een minuut stilte voor de overleden leden vangt de vergadering aan.

2.Jaarverslag Provinciaal Comité – dienstjaar 2015/2016.

-          Bijeenkomst raad van bestuur – provinciaal comité

Het comité vergaderde afgelopen seizoen 11 keer.  

-          Administratieve gegevens

In totaal waren er nog 87 verenigingen aangesloten in 2016 en betaalden nog 3074 leden hun bijdrage. In de afdeling werden er 164.608  ringen verkocht (gemiddeld 50 ringen per liefhebber).

 • De ringen 2017 worden op donderdag 29/12/2017 bedeeld te Halle ( 9u- 12u) en Lubbeek (9u – 12u). Nadien zijn er nog enkel ringen beschikbaar te Halle. De nieuwe regeling betreffende de prijs van een ring is 1€ tot 150 ringen en vanaf 151 ringen komt er een supplement van 2€/ring bij wordt uitgelegd.

-          Nationaal palmares

De liefhebbers behorende tot onze afdeling presteerden zeer goed in de nationale kampioenschappen; 38 vermeldingen werden behaald .  Vlaams-Brabant had ook 13 nationale winnaars in 2016.

-          Provinciale Kampioenendag

De kampioenendag van 2016 zal doorgaan in Salons De Waerboom te Groot-Bijgaarden op 05/03/2017

 

3. Sportief programma

        a. Vooruitzichten 2017.

De nationale voorzitter, Stefaan Van Bockstaele, deelde de toekomstperspectieven betreffende het komende duivenseizoen mede:

-          Voor de dubbelingen met de duivinnen blijft het standpunt identiek aan dit van 2016. Deze dubbelingen zijn uitsluitend toegestaan op de internationale wedvluchten.

-          Ronde Van België : 17/9 – 24/9 – 1/10 – 8/10

-          Het provinciaal sportreglement ondergaat een aantal wijzigingen en zal later in de vergadering toegelicht worden

-          Er is een nieuw interprovinciaal akkoord voor de middenlijn voor 2017  tussen Antwerpen ,Oost-Vlaanderen(onder-voorbehoud) en Vlaams-Brabant voor de snelheid en halve fond

-          Verder blijft de verplichte enting tegen het paramyxovirus gelden. De vereiste documenten worden aan de verenigingen bedeeld.

-          Het interprovinciaal akkoord tussen Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant werd verlengd.

b. Provinciaal Sport Reglement

 • Art. 7 § 5 – aanpassing

Wanneer verenigingen vrijwillig of verplichtend een verbond/samenspel vormen, moet dit bevestigd worden in een gewone overeenkomst ondertekend, door de vertegenwoordigers van de betrokken verenigingen. De aldus afgesloten en ondertekende overeenkomst moet in driedubbel exemplaar voor 31 december  van het desbetreffende jaar, voorafgaand aan het nieuwe seizoen, aan het bestuur van  de provinciale afdeling betekend worden. Een exemplaar wordt voor ontvangst ondertekend en aan de vereniging per kerende teruggestuurd.

 

 • Art. 8 § 2 – aanpassing
  • Dit schriftelijk akkoord ondertekend door de voorzitters van de betrokken verenigingen moet voor 31 december, (voorafgaand aan het seizoen), een intentieverklaring worden overgemaakt  door het bestuur van de vereniging van het hoofdlokaal  aan de provinciale afdeling.
 • Art. 14 – aanpassing
  • Kleine halve fond & Zware Halve Fond:
   • Maximum 21 km

 

 • Art. 15 § 4 – aanpassing

Het basiscoördinaat van de vereniging is ofwel het coördinaat van de dichtst bijgelegen kerk - herbestemmingsfunctie (deelgemeente) of het coördinaat van het lokaal van de vereniging (de hoofdingang van het gebouw waar de duivensportactiviteiten plaatsvinden).

 

 • Art. 25 – aanpassing

Dienen op voorstel van het provinciaal comité te fusioneren, zich aan te sluiten of een verbond te vormen met één of meerdere bestaande vereniging(en) binnen de gemeente of aanpalende gemeente.

 

 c. Vluchtschema

 • Vanaf 11 maart tot en met 29 oktober kunnen prijskampen worden ingericht , voor zover ze werden aangevraagd op het vluchtprogamma.
 • De Ronde van België vanaf 17 september tot en met 08 oktober op erkende lossingsplaatsen die onder controle staan van de K.B.D.B.
 • Er mogen slechts twee vluchten worden ingekorfd voor zover de inkorvingsplaatsen duidelijk van elkaar gescheiden zijn , met afzonderlijke inkorftafels.
 • KHF

Sector 1 : Chevrainvilliers 48°14’36,00” – 02°36’08,00”

Sector 2 & 3: Melun & Montargis

Vanaf 17 juni mogen de jonge duiven mee

Voorstel om op de KHF Lubbeek, Schaffen en Hafo Vlaams-Brabant voor 1 jaar op proef samen te lossen met sector 3. Dit werd door de resterende verenigingen van sector 2 niet positief onthaald en afgekeurd. Er is niet tot een oplossing gekomen en er werd beslist deze al dan niet samenlossing begin volgend jaar terug te bespreken samen met de verenigingen van sector 2 & 3.

Alle verenigingen ontvangen een exemplaar van dit vluchtprogramma 2017

 d.Amendementen

Geen amendementen.

e. Varia

De Olympiade wordt besproken, de dagen, kosten van de tickets en openingsuren door dhr Van Bockstaele.

      4. Voorlopige dagorde van de nationale algemene vergadering.

Geen opmerkingen.

De heer Van Bockstaele Stefaan beëindigde  de zitting en wenste de aanwezigen een behouden thuiskomst toe.

                       

                       

Claeskens Eddy                 Van Bockstaele Stefaan        Wees Albert               Konings Jos 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter