25-4-17

De Limburgse verenigingen die nog klokken hebben waarvan het pasje ontbreekt, kunnen deze bij de provinciale secretaris binnen brengen op de zitdag (dinsdag) van 9 tot 16 uur.

Bij voldoende klokken wordt een keuring georganiseerd. De verenigingen worden verwittigd wanneer ze de klokken dan na de keuring terug kunnen ophalen.


24-4-17

Wijziging vluchtkalender zaterdag 29-4-17 Trélou
Wij brengen de duivenliefhebbers en verenigingen in kennis van het feit dat de snelheidsvlucht uit La Ferté die oorspronkelijk voorzien was voor 29-4-17 en die vervangen werd door Sézanne nu vervangen wordt door een wedvlucht uit Trélou, met inkorving op vrijdag voor alle verenigingen.


Provinciale kampioenenhulde 2017 zal doorgaan in zaal 'Kwint' te Zonhoven op 21 januari 2018


Bericht aan de verenigingen en aangesloten duivenliefhebbers

Ingevolge de toestemming om van start te gaan met het seizoen 2017 heeft het comité beslist
om de wedvlucht van 26-3-17 uit Chimay te vervangen door een leervlucht uit Mettet.

Officieel start het programma van Limburg dus het weekend van 2-april 2017. Dit is ook de startdatum voor de provinciale kampioenschappen.

Hieronder de aangepaste kalender.


KALENDER 2017 PE LIMBURG update 17-3-17

De start van de jonge duiven is vanaf het WE na 15-5-17 (beslissing nationale algemene vergadering van 22-2-17)


Provinciale kampioenenviering 2016 - alle foto's

Uitslag tombola provinciale kampioenenviering KBDB Limburg op 11-3-17

1 Tablet 234
2 Microgolf 818
3 Broodoven 628
4 Hifi microketen 572
5 Externe harde schijf 1T 327
6 Roomijsmachine 459
7 Vleesgrill 770
8 DVD speler 462
9 Mixer 154
10 Wafelijzer 360
11 MP3 speler 953
12 GSM 380
De winnaars dienen uiterlijk 15 april 2017 contact te nemen met de provinciale secretaris. 
Mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Tel : 0475 709 842

 

De printer/scanner die uitgeloot werd onder de verenigingen die hun loten
hebben verkocht aan de leden, werd gewonnen door de vereniging 'Vrij Vooruit' Dilsen
en werd ter plaatse  in ontvangst genomen door de voorzitter van de vereniging.

printer winnaar 11 3 17

Wij danken de verenigingen, de kopers van de loten, de schenkers en kopers van de bonnen,
de sponsor, de schenkers van tomblaprijzen, de traiteur, alle aanwezigen en iedereen die heeft bijgedragen
tot de mooie huldiging op zaterdag 11 maart 2017.

alg kamp 2016


Provinciale kampioenschappen 2017 - Criteria


 

Huldiging Bourges 2016 in aanwezigheid van de heer Gouverneur. 

foto bourges cor 14 2 17

Prijs van de Heer Gouverneur : Tandem Sarah Surinx & Nadia Pletsers

trapfoto bourges 14 2 17

Traditionele groepsfoto op de trappen van het Provinciehuis.

Bourges 2016 - prijzen van de gemeenten en steden


Ringenverdeling 2017


Wijziging reisrooster 2017

De wedvlucht uit Chevrainvilliers (Souppes provinciaal) zal doorgaan op zaterdag 15-7-2017 en niet zoals voorzien in het programma op zondag 16-7-2017.
We kregen de bestiging dat op vrijdag 14-7-2017 (nationale feestdag Frankrijk) er wel duiventransport mag plaatsvinden, doch geen lossingen.


Indeling van sectoren en gewesten 2017


Interprovinciaal akkoord Limburg-Vlaams-Brabant-Antwerpen (update 2017)


Prijs van de ring 2017 = 1.00 euro

De hokken die meer dan 150 ringen 2017 afnemen, zullen vanaf de 151ste ring 2,00 euro extra betalen op de prijs van 1.00 euro per ring. 
Een hok dat uit een tandem of tridem bestaat, valt onder dezelfde maatregel en betaalt dus ook vanaf de 151ste ring het supplement.
Voor de verenigingen verandert er niets, zij verkopen de ringen steeds aan 1.00 euro per ring aan de liefhebber. 
De KBDB administratie zal de surplus rechtstreeks aan de liefhebber factureren.

Deze maatregel vervangt de 3% regel op publieke en internet verkopingen.


Bericht aan de verenigingen en duivenliefhebbers van de PE Limburg - zitdag te Limburg - parochiaal centrum Elckerlyc, Pastorijstraat 4, 3500 St.-Lambrechts-Herk

We zijn - een beetje - verhuisd !
Rode pijl = vroegere locatie
Groene pijl = nieuwe locatie

 elckerlyc2


Bericht aan de verenigingen en duivenliefhebbers van de PE Limburg - portduiven & dubbelen van duiven.

Port/leerduiven worden niet in de spiegellijst opgenomen. Alle misbruiken dienaangaande worden beschouwd als vervalsing van de uitslag en de inrichters worden verantwoordelijk gesteld voor deze inbreuk. Wij verwijzen hierbij tevens naar artikel 28 van het Nationaal Sportreglement dat voorziet dat de duiven die aan een prijskamp deelnemen moeten ingeschreven zijn op inschrijvingsformulieren die door de vereniging of verbond ter beschikking worden gesteld. Het automatisch dubbelen van duiven is dus niet toegelaten. De liefhebber dient in te schrijven voor de dubbeling, ook als ze gratis is.

- De verenigingen die het Limburgs programma volgen hebben op hun reisrooster de deelnemingszone vermeld van de gemeenten die opgenomen worden om voor port te komen zetten. Er mogen geen portduiven van buiten deze opgegeven deelnemingszone aanvaard worden.

- De verenigingen die het Limburgs programma niet volgen en gekozen hebben voor het Vlaams-Brabants of Antwerps programma dienen overeenkomstig het akkoord tussen Limburg en beide Provinciale Entiteiten zich te schikken naar het sportief reglement van deze provinciale entiteit.
Verenigingen die palen aan Vlaams-Brabant
Art 22
Artikel 22 De port/leerduiven worden niet in de spiegellijst opgenomen. Voor de kleine en grote snelheid mogen er port- en leerduiven aanvaard worden van de liefhebbers die in 1 van de twee deelnemingszones vallen.
Dus enkel wie voor prijs mag spelen, mag ook portduiven zetten.

Verenigingen die palen aan Antwerpen
Art. 7 
Vanaf de Frankrijkvluchten mogen er geen port- of leerduiven meer aangenomen worden in de prijskampen.
Voor België zijn er geen beperkingen in PE Antwerpen


Artikel 8 Nationaal Sportreglement toelichting - wijziging nationale alg.verg. 24-2-16

Er mag een wedstrijd voor oude en een wedstrijd voor jarige voorzien worden op een wedvlucht OF (en dat sluit het ander uit) een uitslag voor oude en jaarduiven samen.
Eigenlijk dus zoals het in Limburg door de meeste verenigingen ook gedaan werd vroeger. (Samenvoegen van oude en jaarduiven vanaf het vertrek van de jonge duiven).

Dubbelen van jaarduiven tegen de oude duiven wanneer ze apart vliegen, is mogelijk, doch kan niet verplicht worden. De inrichters van de hoofdwedstrijd en van de dubbelingen beslissen of ze al dan niet het dubbelen van jaarduiven tegen de oude toelaten.
Dubbelen van de jaarduiven is enkel mogelijk als er een aparte uitslag voor oude en een aparte uitslag voor jaarduiven voorzien wordt. Indien er één uitslag voorzien wordt (oude en jaarduiven samen) dan kan dit niet.

Voor alle wedvluchten is voorzien dat als de inrichter van de hoofdwedstrijd oude en jaarse apart voorziet, alle dubbelingen op lagere niveaus ze ook apart moeten voorzien. Als de inrichter van de hoofdwedstrijd één uitslag voorziet, moeten alle dubbelingen op lagere niveaus  ook oude en jaarduiven samen op één uitslag spelen.


E-mail adres voor het verzenden van de wekelijkse uitslagen

De Limburgse verenigingen die dit wensen kunnen hun uitslagen versturen per e-mail ipv per post.
Het e-mail adres dat hiervoor gebruikt dient te worden is : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.


 - Stichtingsjaren Limburgse verenigingenMutaties:

Alle ringnummers die ter mutatie worden aangeboden, dienen vermeld te worden op een formulier "aanvraag tot mutatie" en vergezeld te zijn van de eigendomsbewijzen. Deze documenten zijn te verkrijgen in de verenigingen, op de provinciale afdeling en zijn ook downloadbaar via deze website (link formulieren onder het item Algemeen in de index van deze website). Wij verzoeken leden dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen; naam, adres, kbdb-lidnummer, jaartal duiven, kenteken van buitenlandse duiven (vb NL, DV, ...) l
Mutaties : Belgische ring = 2.00 euro, buitenlandse ring = 2.00 euro

Voor het uitvoeren van mutaties en het bestellen van ringen kan men eveneens steeds terecht bij de administratieve zetel te Halle -Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle. De financiële afhandeling dient te gebeuren door overschrijving naar het rek.nummer BE79 4338 2420 0133 (BIC: KREDBEBB). Gelieve in de mededeling steeds uw naam en adresgegevens te vermelden.


Zitdag in de afdeling in zaal Elckerlyc, Pastorijstraat 4, 3500 St.-Lambrechts-Herk : dinsdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u


Mutaties: De Limburgse duivenliefhebbers kunnen voor het muteren van duiven (overschrijven op naam van de nieuwe eigenaar) tijdens het seizoen terecht op de afdeling, Pastorijstraat 4, 3500 Sint-Lambrechts-Herk op de zitdag zoals hierboven vermeld. De eigendomsbewijzen dienen steeds voorgelegd te worden.  .Kampioenschappen

2016

2015

2014   foto's

2013   foto's

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter