Privacy Policy

                                    

    kbdb online   TTinfo smartphone icoon   fci

plattelands

lossingen in beeld logo        EuroCartridgeSmartDeals

 

 

 

PE Limburg - geen zitdag op woensdag 27-2-19 


Uitslag BCK keuring Fugare 2019


BCK Keuring 3-3-19 Liedekerke


Buitengewone Nationale Algemene Vergadering 22-2-19 - definiteve dagorde

Nationale Algemene Vergadering 22-2-19 - definitieve dagorde


FUGARE 2019


 Keuringen masters en mechanische toestellen 2019

edit f2 Eerstvolgende keuringen :

15/02/2019 OOST-VLAANDEREN + VLAAMS BRABANT Liedekerke Maatschappij “De vereniging” Houtmarktstraat 146 20u00 – 21u00 Vrijdag

19/02/2019 IEDEREEN  - KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle 20u00 – 21u00 Dinsdag


PE West-Vlaanderen : zitdagen 


 PlattelandsTV - uitzendschema

Countrylife: De Belgische Reisduif - Seizoen 2
uur 06h30 08h00 08h30 10h00 11h00 11h30 12h30 13h00 14h30 15h30 16h00 18h30 19h00 20h30 22h00 23h30
zondag     X   X     X                
maandag           X X         X   X    
dinsdag   X   X                        
woensdag X   X       X   X           X  
donderdag           X   X   X            
vrijdag                     X       X  
zaterdag X     X   X       X     X X   X

Mededeling KBDB 29-01-2019

ZEGELING MASTER 2019 

  1. Alle masters die aangeboden worden moeten vergezeld zijn van het rolnummer van het lokaal. 
    Masters die aangeboden worden waarvan niet duidelijk is tot welke vereniging ze behoren kunnen niet gezegeld worden.
  1. Masters en slave’s van Unikon kunnen pas aangeboden worden nadat deze werden ge-update door de firma Unikon. 
  1. Aan de verenigingen of liefhebbers, die meer dan 20 mechanische klokken aanbieden ter keuring, wordt gevraagd om langs te komen een kwartier voor het einde van de keuring.  
    Zodoende moeten andere mensen niet nodeloos lang wachten.  De keuring van de mechanische klokken neemt wat tijd in beslag.
     

PE West-Vlaanderen : mededeling inzake zitdagen.


PE Limburg - provinciale kampioenenviering 2018 - beeldmateriaal


Olympiade 2019 - definitief klassement categorie Sport


PE Limburg : provinciale kampioenenviering - uitslag tombola


PE Limburg : prijzen van steden en gemeenten - Bourges 2018


 

Mutatieformulier 2019


claudine

 Wij informeren de verenigingen en de duivenliefhebbers dat onze medewerkster mevrouw Claudine De Coene vanaf 1/1/19 op pensioen is.

 Wij danken mevrouw De Coene voor de bijna 40 jaar dat ze ten dienste stond van de KBDB, de verenigingen en de duivenliefhebbers.  

 Wij wensen haar nog veel geluk en dat ze nog vele jaren met volle teugen van haar pesioen moge genieten.

 

 

 


PE Oost-Vlaanderen : interprovinciaal akkoord West-en Oost-Vlaanderen en verslag algemene vergadering


Olympiade Polen - Klassement Standaard België


Uitgevoerde dopingcontroles 2018


Dopingcontrole : Door KBDB erkende labo voor dopingonderzoek:

The National Horseracing Authority – Turfclub Road -Turffontein 2140 – South Africa


picturetopeople.org 0ff71b0aa1a8b1814c909e19b155bbfde6230bd663910cd012     beeldmateriaal <<< klik hier


Persbericht KBDB 6-11-18 - controle gummi


MEDEDELING

HERINNERING

De nationale zetel is voor de verenigingen en de duivenliefhebbers alle werkdagen van 9u00 tot 12u00 toegankelijk.

Tijdens deze uren is de nationale zetel eveneens telefonisch bereikbaar via het 02/537 62 11


MEDEDELING t.a.v. ALLE VERENIGINGEN

Gelieve te noteren dat in toepassing van art. 2 van het NSR het verboden is niet-leden aan wedvluchten, leervluchten of andere sportieve activiteiten van uw vereniging te laten deelnemen.

Bovendien herinneren wij er aan dat in toepassing van art. 6 van de KBDB-Statuten en art. 2 NSR zich uitsluitend liefhebbers, waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, kunnen aansluiten bij de KBDB.


Liefhebbers die nog een elektronisch liefhebberstoestel beschikken dat niet voorzien is van de nodige KBDB zegel,
dienen zich hiervoor, vanaf 17/5/2018, te wenden tot de betreffende firma.


 orleans 1 Wie lost waar in uw provincie ? Klik hier


verzenddoos duifVerzenddoos voor een duif >>> contacteer de KBDB


Bericht vanwege de NPO (Nederlandse Postduivenhouders Organisatie)

De burelen van de NPO zijn verhuisd.

Hieronder vindt u alle nuttige informatie
www.duivensportbond.nl
e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel. 0031 26 48 34 150
Adres :
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Postbus 60102
6800 JC Arnhem


1-3-18 MEDEDELINGEN van de NATIONALE RAAD VAN BEHEER en BESTUUR


Bericht van Dierenwelzijn in verband met verdwaalde duiven.


Nationale Dagen 2017

 PERSMEDEDELING
 
 NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF ALL ROUND 2017
 
 Ingevolge de beslissing van de Burgerlijke Rechtbank van Eerste Aanleg waarbij, op basis van artikel 19 § 2 van het gerechtelijk   wetboek,  de vordering van de tegenpartij GEGROND werd verklaard, wordt het NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF ALL ROUND in   beraad gehouden.
 
 Dientengevolge zal de uitreiking van de prijzen voor dit kampioenschap AS-DUIF ALL ROUND tijdens de nationale dagen 2017 in Hooglede op zaterdag 06/01/2018,  niet doorgaan tot definitieve uitspraak in deze hangende burgerlijke procedure wordt bekomen. 
 

 
EuroCartridgeSmartDeals  Print goedkoop en steun uw vereniging!! Meer info...
 
 
Zowel leden als niet-leden kunnen inktpatronen bestellen via de website www.inktentonersvoorkbdb.be.  
Door het rolnummer van uw vereniging te vermelden, wordt 7 % van de aankoopprijs van de “Smartdeals” en 5% van de aankoopprijs van de ” Xerox XRC toners” geschonken aan uw vereniging.

logo kbdb zwart MEDEDELING

 Gelieve nota te nemen dat het KBDB-logo geregistreerd is als merk.
 Dientengevolge mag het KBDB-logo niet gedownload, gekopieerd of overgenomen worden zonder toestemming.
 Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop ze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht en  andere  wettelijke  bescherming van intellectueel  eigendom. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële  doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor  derden  toegankelijk gemaakt  worden zonder voorafgaandelijke toestemming.


Mededeling t.a.v ALLE liefhebbers

De KBDB maakt er haar leden op attent dat, in toepassing van art. 133 DLW, het verboden is duiven aan te kopen en/of op het hok te houden van een effectief geschorste liefhebber.

Elke overtreding op huidig art. 133 DLW zal het voorwerp uitmaken van vervolgingen voor de KBDB-Kamers en is strafbaar met een effectieve schorsing van één tot drie jaar.


Bericht aan de duivenliefhebbers - VERKOPINGEN

De nationale raad van bestuur en beheer van de KBDB doet opmerken dat de duivenliefhebbers die een verkoop van duiven houden, zich dienen te schikken naar de desbetreffende beschikkingen voorzien in het nationaal sportreglement, waarvan u hier de inhoud kan lezen.
Elke duivenliefhebber die via het internet een verkoop van duiven houdt dient een 'mededeling' aan de KBDB te zenden voor de verkoop alsook een 'overzicht van de verkochte duiven' na de verkoop. 
Voor publieke zaalverkopingen verwijzen we naar de desbetreffende documenten in het item 'algemeen' in het menu en vervolgens 'formulieren en documenten'.


Voor alle betalingen (behalve voor verkopingen)  bij de KBDB is volgend rekeningnummer van toepassing : 

BE79 4338 2420 0133 ( BIC: KREDBEBB )


Mededeling

Wij verzoeken de duivenliefhebbers en de verenigingen die zich aanbieden op de Nationale zetel te Halle of op de zitdagen in  West-Vlaanderen om hun betalingen zoveel mogelijk per bancontact te doen.


Coördinaten nodig van uw hok


Duiventillen in agrarisch gebied vrijgesteld van stedebouwkundige vergunning                                                                           


Mededeling van de nationale raad van beheer en bestuur

Verschillende ziekenfondsen bieden hun leden een tegemoetkoming aan in het lidgeld voor een sportclub. Wij raden u aan contact te nemen met uw ziekenfonds teneinde na te gaan of u kan genieten van dergelijke tegemoetkoming


Ingevolge de wijziging in de procedure tot overschrijving van Belgische duiven vindt u op onze website, op de pagina “formulieren en documenten” onder de menuknop “Algemeen”, het document dat kan worden gebruikt indien u een duif (duiven) afstaat teneinde u te ontslagen van alle verantwoordelijkheid t.o.v. deze duif (duiven).


 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter