webshop logo met kbdb   kbdb online   TTinfo smartphone icoon   fci

plattelands

lossingen in beeld logo        EuroCartridgeSmartDeals

 
picturetopeople.org 0ff71b0aa1a8b1814c909e19b155bbfde6230bd663910cd012 <<< klik hier

 

 

 

 

poznan olympiade logoOlympiade 25,26 en 27 januari 2019 - Poznan, Polen                Website Poolse federatie

Deelnemingsformulieren Sport - NEEM DEEL en stuur de deelnemingsfiche uiterlijk 10 NOVEMBER 2018, naar de Bondszetel, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 HALLE. De inschrijvingen worden aanvaard tot 12 uur ’s middags (met poststempels wordt géén rekening gehouden).

Flyer          Criteria Sport         Criteria Standaard 


PE West-Vlaanderen : bonverkoop tvv de provinciale dag


PE Vlaams- Brabant - Bericht aan de verenigingen sector 2 & 3

De leden van de PE hebben besloten gezien de slechte weersvoorspellingen van zondag en aansluitend maandag Momignies in

sector 2&3 ENKEL op zaterdag 13/10/18 te laten vliegen ipv ook op zondag! De inkorvingen zullen geschieden op vrijdagavond 12/10/2018


PE West-Vlaanderen : Ronde van België van 14-10-18 verplaatst naar 13-10-18


Verslag aanmelding op de vlucht Chateauroux van 16/8/18.

Dit verslag werd opgemaakt op vraag van de KBDB en heeft betrekking tot een groot aantal verkeerde aanmeldingen op 18/8 kort voor het vallen van de duiven van Chateauroux.

De verkeerde aanmeldingen waren afkomstig van een 3-tal clubs uit Vlaams-Brabant die zowel voor Chateauroux hadden ingekorfd als voor Chevrainvilleurs en dit op dezelfde inkorfdag. De X-treme klokken van de liefhebbers die op Chevrainvilleurs hadden ingekorfd werden ook op Chateauroux gekoppeld voor automatisch aan te melden. De betrokken maatschappijen hebben na het vaststellen van deze verkeerde aanmeldingen BRICON gecontacteerd en ons team heeft dat op een korte tijd kunnen rechtzetten.

Oorzaak van deze verkeerde match is dat wij (BRICON) een versoepeling op naam hebben moeten inbouwen omdat de clubs niet altijd een 100% juiste vluchtnaam in de master hebben zitten, deze is nodig om de juiste vlucht automatisch te laten koppelen naar KBDB-online. In overleg met de KBDB wordt er voor 2019 een vaste lijst van vluchtnamen voorzien met voor elke vlucht een unieke verkorte 4 karakters (deze worden naar de klok gestuurd bij inkorving), enkel deze lijst zal in de master geladen kunnen worden. De clubs worden er ook op gewezen dat zij steeds de correcte vluchtnaam moeten gebruiken. Dit laat ons toe om de match strikt toe te passen en wordt het versturen van duiven van een andere vlucht niet meer mogelijk.

Bricon


PE West-Vlaanderen : provinciale kampioenenviering 4-11-18 en zitdagen 


PE West-Vlaanderen : bericht aangaande de Ronde van België


PE OOst-Vlaanderen - Nieuwsbrief Nr. 15


NATIONALE ALGEMENE VERGADERING 26-10-18 - voorlopige dagorde


Nationale dagen nov 2018 minus logo  NATIONALE  DAGEN  KBDB
  9 en 10 november 2018 - voorlopig programma

 Kandidaat standhouder? Klik hier voor meer info.

 Affiche. klik hier.

 


4-9-18 P E R S M E D E D E L I N G betreffende de internationale uitslagen van Pau van 23 juni 2018 & Agen van 29 juni 2018

Gelieve te noteren dat de enige rechtsgeldige internationale uitslag van zowel Pau (23/06/2018) als van Agen (29/06/2018) deze is die werd uitgegeven door de respectievelijke inrichter m.n. “Colombe Joyeuse” & “Bordeaux Télévie”.

 


bb BelgischeReisduif COUNTRYLIFE - HOBBY & DIER: DE BELGISCHE REISDUIF XI

 In De Belgische reisduif werpen we een blik achter de schermen in Chateauroux. En in ‘Duivenpost’ is het de beurt aan West-Vlaanderen. 


Zo:
 08:00 – 11:30 – 19:30 | Ma: 09:30 – 12:00 – 18:30 – 20:30 | Di: 07:00 – 10:00 – 11:30 – 17:00 | Wo: 08:00 – 10:00 – 14:30 | Do: 10:30 – 11:30 – 13:00 – 18:30 – 00:30 | Vr: 17:00 | Za: 08:00 – 11:30 – 15:30 – 19:00 – 23:30
 
 HERBEKIJK DE VORIGE  AFLEVERINGEN ONLINE  

 


P E R S M E D E D E L I N G  6-8-18

uummssGelieve te noteren dat, in toepassing van art. 67 § 1, van het NSR de kloktijden of de tijdopnemingen per seconde dienen te worden opgenomen, hetgeen betekent dat een constatatie slechts geldig is indien het juiste uur, de juiste minuten EN de juiste seconden worden vermeld.

In art. 98 van het NSR (controleconstatatie) en art. 101 NSR (aanmeldingen) wordt nogmaals verwezen naar het feit dat het officieel uur van bestatiging wordt uitgedrukt in uren, minuten EN seconden.

        


P E R S M E D E D E L I N G

********************************************** 

Rekening houdend met de klimatologische weersomstandigheden die een goede voorbereiding van de jonge duiven praktisch onmogelijk heeft gemaakt, en rekening houdend met de weersvoorspellingen voor de komende 14 dagen werd beslist om ALLE NATIONALE VLUCHTEN ZWARE HALVE FOND met 1 week op te schuiven.

Het vluchtprogramma zal er als volgt uitzien :          

11/8/2018   Bourges (oude + jaarlingen + jonge)

                       dit weekend geen andere vluchten boven Parijs toegestaan

18/8/2018   Chateauroux (oude + jaarlingen + jonge)

01/9/2018   Argenton (oude/jaarlingen + jonge)

15/9/2018   Chateauroux (oude/jaarlingen + jonge)

De geplande provinciale en interprovinciale vluchten worden tevens 1 week opgeschoven.

Info betreffende de vluchten voor het weekend van 4-5 augustus 2018 zal zo spoedig mogelijk meegedeeld worden.

Als gevolg van deze verschuivingen wordt de uiterste datum voor het indienen van de nationale kampioenschappen als volgt bepaald :

  • Per post : 21 september 2018 – poststempel telt
  • Per fax/per mail/afgifte op de KBDB-zetel te Halle : 

                  21 september 2018 om 12u00 ’s middags uiterlijk

Na deze datum worden geen opgaven, wijzigingen, noch verbeteringen meer aanvaard  (ook niet als een verkeerde uitslag, verkeerde vlucht, verkeerde snelheden, enz… werden opgegeven).


Inschrijvingsformulier Nationaal criterium jeugd & Bourges klik hier


Mededeling KBDB - Ziekte van Newcastle

Aan de verenigingen en liefhebbers die binnen een schutkring vallen van een uitbraak van de ziekte van Newcastle.

Gelieve via deze link de documenten te vinden van het FAVV

Het FAVV evalueert de situatie elke dag en zal ons berichten van zodra deze maatregelen versoepelen of afgeschaft worden.

Het FAVV dringt erop aan deze onderrichtingen strikt na te leven.


Reportage : Duivensport in Brussel - Uitkijken naar Barcelona...


Persmededeling KBDB 26-7

Rekening houdend met de hoge temperaturen die worden voorspeld voor de komende dagen, informeren wij u dat, indien de weersgesteldheid het toelaat, vroeger mag worden gelost m.n.

  • Voor de snelheid in Frankrijk vanaf 7u00
  • Voor de snelheid in België vanaf 7u30
  • Voor ALLE andere wedvluchten en zoals op de lossingsvergunning van de FCF vermeld vanaf 6u00

Bovendien dringen wij er bij de verenigingen op aan de duiven zeker te drenken in de vereniging.

De aandacht van de vervoerders wordt bovendien gevestigd op de strikte toepassing voor wat betreft het drenken van de duiven, vermeld in de criteria “wegvervoer”


PERSMEDEDELING KBDB 27-6 - bespreking met de Franse federatie


Buitengewone nationale algemene vergadering van 22-6-18 

Beslissingen  rechtzetting 22-6-18 20:15


 

Persbericht KBDB - WPROL nationale en internationale uitslagen


 

P E R S M E D E D E L I N G

NATIONALE VLUCHTEN VANAF LIMOGES

De KBDB herinnert eraan dat voor de nationale vluchten vanaf Limoges ALLE duiven dienen aangemeld te worden MET VERMELDING van het nummer van de controlegummi.

De eerste duif per categorie dient gemeld te worden binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) met vermelding van het nummer van de controlegummi via

*   een communicatiemiddel aan het inkorvingsbureel

*   KBDB-online, officieel aanmeldingssysteem van de KBDB

Vanaf de tweede duif per categorie dient de melding te gebeuren binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) met vermelding van het nummer van de controlegummi via

*   een communicatiemiddel aan het inkorvingsbureel

*   KBDB-online, officieel aanmeldingssysteem van de KBDB


PERSMEDEDELING t.a.v. DE NATIONALE INKORVINGSLOKALEN en de DEELNEMENDE LIEFHEBBERS

In tegenstelling tot hetgeen werd medegedeeld in onze persmededeling van 22.05.2018 vestigen wij de aandacht op het feit dat, indien het elektronisch systeem faalt,

  • ENKEL de gummiring in een manueel toestel bij wijze van 1ste bestatiging kan worden geklokt
  • Een chipring NOOIT in een manueel toestel kan worden geklokt bij wijze van 1ste bestatiging doch wel als controlebestatiging

MEDEDELING

HERINNERING

De nationale zetel is voor de verenigingen en de duivenliefhebbers alle werkdagen van 9u00 tot 12u00 toegankelijk.

Tijdens deze uren is de nationale zetel eveneens telefonisch bereikbaar via het 02/537 62 11


MEDEDELING t.a.v. de INKORVINGSLOKALEN van de (INTER)NATIONALE WEDVLUCHTEN 2018

Wij herinneren u aan de beschikkingen van art. 103 NSR (zie hierna) waarin wordt gestipuleerd dat elke beslissing om een duif of een liefhebber op een nationale wedvlucht te declasseren dient genomen te worden door het desbetreffende inkorvingslokaal.

Wij dringen er dan ook op aan dat de beschikkingen van art. 98 & 101 NSR (zie hierna) i.v.m. controlebestatigingen en aanmeldingen STIPT worden NAGELEEFD en overtredingen dienaangaande door uw inkorvingslokaal dienen GESANCTIONNEERD te worden.

Inkorvingslokalen die de in het NSR opgelegde regels niet strikt toepassen, stellen zich bloot aan sancties.

Bijlage : artikel 98, 101 en 103 van het NSR


MEDEDELING t.a.v. ALLE VERENIGINGEN

Gelieve te noteren dat in toepassing van art. 2 van het NSR het verboden is niet-leden aan wedvluchten, leervluchten of andere sportieve activiteiten van uw vereniging te laten deelnemen.

Bovendien herinneren wij er aan dat in toepassing van art. 6 van de KBDB-Statuten en art. 2 NSR zich uitsluitend liefhebbers, waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, kunnen aansluiten bij de KBDB.


Liefhebbers die nog een elektronisch liefhebberstoestel beschikken dat niet voorzien is van de nodige KBDB zegel,
dienen zich hiervoor, vanaf 17/5/2018, te wenden tot de betreffende firma.


Persmededeling KBDB 22-5-18


Mededeling KBDB aan de duivenliefhebbers en de verenigingen - Art. 98 NSR - gummiringen


Lossingen in Wolvertem


Mededeling KBDB voor de inkorvingsburelen van de nationale vluchten.


 orleans 1 Wie lost waar in uw provincie ? Klik hier


PE West-Vlaanderen - geen zitdagen op 10 en 17 mei 2018


loodje Mededeling KBDB 25-4-18 - loden, etiketten en aantal duiven in manden


mira MIRA 2018

 EK 2018 - Belgische deelnemers


 Bericht aan de verenigingen en duivenliefhebber - elektronische toestellen 


verzenddoos duifNieuw item te koop in onze webshop - verzenddoos voor een duif >>> klik hier om naar de webshop te gaan.


MEDEDELING KBDB 12-4-18 - BIJDRAGE PUBLICITAIRE HOKKEN


Bericht vanwege de NPO (Nederlandse Postduivenhouders Organisatie)

De burelen van de NPO zijn verhuisd.

Hieronder vindt u alle nuttige informatie
www.duivensportbond.nl
e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel. 0031 26 48 34 150
Adres :
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Postbus 60102
6800 JC Arnhem


Persmededeling KBDB 22-3-18 - Lossingsinformatie


Paramyxo vastgesteld bij een duivenhouder te Bornem. (bron FAVV)


sperwer Bescherm de postduivensport - teken de petitie


1-3-18 MEDEDELINGEN van de NATIONALE RAAD VAN BEHEER en BESTUUR


22-2-18 Mededeling KBDB - paramyxo


22-2-18 Mededeling aan de verenigingen in verband met de vrachtbrief 2018


Bericht van Dierenwelzijn in verband met verdwaalde duiven.


 

Mededeling KBDB 16-1-18

Mededeling aangaande de beslissing, genomen door de nationale algemene vergadering van 25/10/2017,
om de gummiringen op de grote halve-fond af te schaffen


Nationale Dagen 2017

 PERSMEDEDELING
 
 NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF ALL ROUND 2017
 
 Ingevolge de beslissing van de Burgerlijke Rechtbank van Eerste Aanleg waarbij, op basis van artikel 19 § 2 van het gerechtelijk   wetboek,  de vordering van de tegenpartij GEGROND werd verklaard, wordt het NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF ALL ROUND in   beraad gehouden.
 
 Dientengevolge zal de uitreiking van de prijzen voor dit kampioenschap AS-DUIF ALL ROUND tijdens de nationale dagen 2017 in Hooglede op zaterdag 06/01/2018,  niet doorgaan tot definitieve uitspraak in deze hangende burgerlijke procedure wordt bekomen. 
 

 
EuroCartridgeSmartDeals  Print goedkoop en steun uw vereniging!! Meer info...
 
 
Zowel leden als niet-leden kunnen inktpatronen bestellen via de website www.inktentonersvoorkbdb.be.  
Door het rolnummer van uw vereniging te vermelden, wordt 7 % van de aankoopprijs van de “Smartdeals” en 5% van de aankoopprijs van de ” Xerox XRC toners” geschonken aan uw vereniging.

logo kbdb zwart MEDEDELING

 Gelieve nota te nemen dat het KBDB-logo geregistreerd is als merk.
 Dientengevolge mag het KBDB-logo niet gedownload, gekopieerd of overgenomen worden zonder toestemming.
 Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop ze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht en  andere  wettelijke  bescherming van intellectueel  eigendom. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële  doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor  derden  toegankelijk gemaakt  worden zonder voorafgaandelijke toestemming.


Mededeling t.a.v ALLE liefhebbers

De KBDB maakt er haar leden op attent dat, in toepassing van art. 133 DLW, het verboden is duiven aan te kopen en/of op het hok te houden van een effectief geschorste liefhebber.

Elke overtreding op huidig art. 133 DLW zal het voorwerp uitmaken van vervolgingen voor de KBDB-Kamers en is strafbaar met een effectieve schorsing van één tot drie jaar.


Bericht aan de duivenliefhebbers - VERKOPINGEN

De nationale raad van bestuur en beheer van de KBDB doet opmerken dat de duivenliefhebbers die een verkoop van duiven houden, zich dienen te schikken naar de desbetreffende beschikkingen voorzien in het nationaal sportreglement, waarvan u hier de inhoud kan lezen.
Elke duivenliefhebber die via het internet een verkoop van duiven houdt dient een 'mededeling' aan de KBDB te zenden voor de verkoop alsook een 'overzicht van de verkochte duiven' na de verkoop. 
Voor publieke zaalverkopingen verwijzen we naar de desbetreffende documenten in het item 'algemeen' in het menu en vervolgens 'formulieren en documenten'.


Voor alle betalingen (behalve voor verkopingen)  bij de KBDB is volgend rekeningnummer van toepassing : 

BE79 4338 2420 0133 ( BIC: KREDBEBB )


Mededeling

Wij verzoeken de duivenliefhebbers en de verenigingen die zich aanbieden op de Nationale zetel te Halle of op de zitdagen in  West-Vlaanderen om hun betalingen zoveel mogelijk per bancontact te doen.


Coördinaten nodig van uw hok


Duiventillen in agrarisch gebied vrijgesteld van stedebouwkundige vergunning                                                                           


Mededeling van de nationale raad van beheer en bestuur

Verschillende ziekenfondsen bieden hun leden een tegemoetkoming aan in het lidgeld voor een sportclub. Wij raden u aan contact te nemen met uw ziekenfonds teneinde na te gaan of u kan genieten van dergelijke tegemoetkoming


Ingevolge de wijziging in de procedure tot overschrijving van Belgische duiven vindt u op onze website, op de pagina “formulieren en documenten” onder de menuknop “Algemeen”, het document dat kan worden gebruikt indien u een duif (duiven) afstaat teneinde u te ontslagen van alle verantwoordelijkheid t.o.v. deze duif (duiven).


 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter