Privacy Policy

WELKOMBROCHURE blz 1            >>

Onbekend is onbemind

Een man die met een mand over de straat loopt. Iemand die een geheimzinnige klok naar één of ander lokaal brengt. Dat is eigenlijk het beperkt, vertekend beeld dat de leek zich maakt van de duivenliefhebber.

Dat de duivensport een fijne hobby is, die men het ganse jaar door met passie kan beoefenen, ontgaat hem volledig.

Hij heeft er geen flauw idee van wat deze hobby dan wel inhoudt. Nochtans is vaak gebleken dat interesse op de meest spontane manier kan worden opgewekt. Jongens of meisjes die op school een spreekbeurt houden over de duivensport en daarbij een mand met een koppel duiven en een klok meenemen, scoren vaak hoog. Als ze zich goed hebben voorbereid hangt de ganse klas, de leraar incluis, aan hun lippen.

De duivenliefhebber die zijn jonge duiven gaat 'lappen' in de nabijheid van een ontspanningscentrum wordt zeer snel door een aantal nieuwsgierigen omringd. Jongens en meisjes, mannen en vrouwen van iedere leeftijd. Die stellen vragen waaruit meestal bewondering spreekt voor de capaciteit van die frêle vogel om zó maar huiswaarts terug te vliegen.

Er is dus een potentiële interesse aanwezig. Het feit dat U deze brochure leest, is er nogmaals een bewijs van. Goed dat U deze eerste stap hebt gezet!

In deze brochure kunnen wij U uiteraard niet alle finesse van de duivensport uitleggen. Toch zullen we pogen U een nader inzicht te geven. Want wij weten dat u belangstelling hebt maar met een hoop vraagtekens zit. Een hele hoop zelfs...en onbekend is onbemind.

Op welke manier U zich kunt aansluiten om tot onze grote familie toe te treden, die momenteel in België toch nog zo'n 35.000 leden telt, vertellen wij u aan het eind van deze brochure.

 

Een héél klein beetje geschiedenis

De duif, die met een olijftakje terugkeerde naar de ark van Noë, had weinig verband met onze actuele moderne reisduif. Alhoewel: de vermaarde Britse bioloog, Charles Darwin, schreef in zijn boek 'Origin of Species' dat alle bestaande duivenrassen zouden afstammen van de rotsduif (columba livia). Dus waarschijnlijk ook deze, die in de oudheid door de Perzen, Assyriërs, Egyptenaren en Feniciërs als boodschapper werden gebruikt.

Julius Caesar, die ons de dapperste aller Galliërs noemde, maakte ook gebruik van duiven als boodschappers, die in snelheid de beste ruiters ver achter zich lieten.

De eerste pogingen tot het kweken van de actuele reisduif uit verschillende duivenrassen hadden reeds plaats tussen 1820 en 1840. De Antwerpse pionier, Baron Ulens, lag rond die tijd samen met zijn knecht André Bernaerts, mede aan de basis van onze moderne, thans over de hele wereld befaamde, reisduif. Onafhankelijk van de Antwerpse experimenten was men in de streek van Luik en Verviers ook bezig met hetzelfde doel: een duivensoort kweken die snel en lang kon vliegen.

Karel Wegge uit Lier en Alexander Hansenne uit Verviers, werden later boegbeelden waarvan de enorme invloed nauwelijks in te schatten is. Deze invloed is nu nog nawijsbaar in de huidige bekende duivenfamilies.

De Belgische reisduif is een creatie waar eigenlijk iedere landgenoot zich mag over verheugen; ons land werd er tot in de verste uithoeken van de wereld bekend door.

Wie tot onze rangen toetreed mag dit toch wel met een greintje fierheid vertellen aan vrienden en kennissen.

Al was het maar om er hen attent op te maken dat men niet zo maar de eerste de beste banale hobby heeft uitgekozen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter