Privacy Policy

WELKOMBROCHURE blz 6   <<

Hygiëne

De overgrote meerderheid van de hedendaagse kampioenen is zeer gesteld op hygiëne.

De mest wordt meestal tweemaal per dag verwijderd met krabber en blik maar meer en meer komt ook de stofzuiger er bij te pas. Stof is schadelijk voor mens en dier. Wie zijn hokken regelmatig onderhoudt, kan dit in een minimum van tijd. Stofzuigen en poetsen gebeurt het best als de duiven buiten hun rondjes draaien.

Wekelijks krijgen de duiven een bad. Zuiver koud water volstaat. Sommige liefhebbers voegen echter een speciaal badzout uit de handel toe aan het badwater.
Duiven krijgen door contakt met soortgenoten in de mand o.a. veerluizen en mijten.

Het is af te raden een insecticide aan het badwater tot te voegen omdat de badende duiven er kunnen van drinken.

Er bestaan thans spuitbussen in de handel en in water oplosbare poeders, speciaal voor duiven, die dit ongedierte doelmatig bestrijden. Maak er voorzichtig gebruik van maar vooral geen misbruik. Volg nauwkeurig de richtlijnen van de fabrikant en bescherm uzelf.

Sommige kampioenen zijn ronduit gekant tegen het gebruik van insecticiden gedurende het speelseizoen. Het is een feit dat duiven in conditie veel minder last hebben van ectoparasieten (een verzamelnaam voor de parasieten die op de duif leven) dan andere.

Als uw duiven overmatig onrustig worden omdat ze geplaagd zitten met ectoparasieten (luizen, mijten, teken.....) raadpleeg dan liefst een gespecialiseerd dierenarts. Die zal dan van de gelegenheid gebruik maken om uw duiven grondig te onderzoeken.

Ook andere onderliggende oorzaken kunnen mede aan de basis liggen van een mindere conditie.

Bij zorgzame melkers die oog hebben voor hygiëne vormen ectoparasieten geen enkel probleem.

Buren

Men kan beter een slechte vrouw hebben dan slechte buren zegt een volksspreuk.
Of dat nu klopt, laten we in het midden.
Meer dan wie ook vindt de duivenliefhebber baat bij een goede verstandhouding met de buren. Die moet hijzelf in de hand werken.

Wanneer U uw duivenhok dichter bij de scheiding wil plaatsen dan wettelijk toegelaten is, heeft U een schriftelijke toelating van uw buur nodig.

Verstandig is vooral uw buren te 'kennen' wanneer U een duivenhok gaat plaatsen. Duiven kunnen voor de buren een zekere hinder betekenen. U kunt proberen ze voor uw hobby interesse bij te brengen. Maar vergeet vooral niet dat kleine geschenken de vriendschap onderhouden.

Hoe lid worden van onze 'grote familie'?

Formaliteiten nodig om U aan te sluiten :

- De eenvoudigste manier is U te wenden tot de secretaris van een bij de K.B.D.B. aangesloten duivenliefhebbersvereniging in uw gemeente. Die beschikt over de nodige formulieren. Uw aanvraag wordt dan aan de K.B.D.B. verstuurd, die ook het nodige doet bij uw gemeentebestuur want U hebt eveneens de toelating van de burgemeester nodig.
- Hebt U niet de Belgische nationaliteit, dan zal de secretaris behalve uw huidig adres ook uw geboortedatum en plaats van geboorte, alsmede uw nationaliteit moeten vermelden omdat er in dit geval een goedkeuring moet verkregen worden van het Ministerie van Justitie.
- Is uw aansluiting een feit en bent U lid van de K.B.D.B. dan kunt U onmiddellijk het nodige laten doen voor het laten bepalen van
de eerder vermelde coördinaten. U kunt zich hiervoor wenden tot een beëdigde landmeter of tot één van de bureaus die zich met het verschaffen van coördinaten inlaat.

Aangesloten leden krijgen viermaal per jaar het Bondsblad toegestuurd. Hierin worden inlichtingen en richtlijnen gegeven o.a. voor het binnenbrengen van de hoklijsten.

Toch even uw aandacht vestigen op het feit dat U ook in de loop van het jaar waarin U zich aansluit reeds een hoklijst moet indienen, nadat U zich duiven hebt aangeschaft. Die hoklijst kunt U bekomen bij uw vereniging en daar terug afleveren.

Voor andere inlichtingen staat uw Provinciale Entiteit (gegevens zie 'Administratie' op deze website) alsmede de Nationale Federatie (tel. 02.537.62.11, fax 02.538.57.21) ter beschikking.


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter