Privacy Policy

Vademecum Rechtspraak - Doping: Bestuursraad

arrow rtl

 

Beslissing:

 • Het feit dat er geen beroepsmogelijkheid is voorzien tegen de beslissing van de Bestuursraad is geen schending van de rechten van de verdediging.
  (R.v.1ste A. - Brussel - 07/07/97 - AR 97/777/C - V. H. t/ KBDB)

 

 • De beslissing heeft trouwens geen arbitrair karakter (er werd enkel gehandeld in het kader van een reglementair voorgeschreven tuchtprocedure).
  (R.v.1ste A. - Brussel - 29/05/00 - AR 00/110/C - W. R. t/ KBDB)
  (R.v.1ste A. - Brussel - 29/05/00 - AR 00/111/C - S. G. t/ KBDB)
  (R.v.1ste A.- Brussel - 30/03/00 - AR 2000/242/C - V. G. L. t/ KBDB
  (R. 1ste A. Brussel - AR 2003/576/C - 26.05.2003 - D. W. & L. t/KBDB)


Zie ook:

 • Cass. 10/12/1987 - Pas. 1988, I ,439 n° 221
 • "Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding" (MAKLU, 1995, blz. 413, n° 903)
 • toepassing taalwetgeving: De beslissing van de bestuursraad moet in de taal van de geadresseerde worden gesteld. Wanneer in bijlage van deze beslissing een verslag van analyse wordt gevoegd dat in een andere taal is gesteld, dan moet dit analyseverslag niet worden vertaald voor zover de bestuursraad in zijn beslissing de inhoud van het verslag weergeeft. (Beslissing van de Vaste commissie voor Taaltoezicht dd. 23/10/1997)
 • De schorsingsbeslissing van de Nationale Raad van Bestuur is geen vaststelling van een misdrijf in de zin van de wet van 14.08.1986 betreffende het dierenwelzijn, maar enkel een vaststelling van een overtreding van een eigen reglement. Er is dus geen sprake van een bevoegdheidsoverschrijding zoals bepaald in art. 146 G.W. (R. 1ste A. Brussel - AR 2003/576/C - 26.05.2003 - D. W. & L. t/KBDB)
Leden:

 • Zijn onpartijdig! (zie ook ter info: rechtsprekende instantie)
  (R.v.1ste A.- Brussel - 08/05/98 - AR 98/375/C - B. P. t/ KBDB)
  (R.v.1ste A.- Brussel - 27/02/98 - AR 97/1745/C - D. S.. t/ KBDB)
  (R.v.1ste A.- Brussel - 30/03/00 - AR 2000/242/C - V. G. . t/ KBDB)
  (R.v.1ste A.- Brussel - 19/01/01 - AR 00/1720/C - L.G. t/ KBDB)
  (R.v.1ste A.- Brussel - 19/01/01 - AR 00/1721/C - D. W. t/ KBDB)
  (R.v.1ste A.- Brussel - 19/01/01 - AR 00/1722/C - V.L. t/ KBDB)zie ook:

 • Cass. 14/11/1980, Pas 1981, I, 317, + R.W. 1980/81, 1252
 • vraag tot wraking
  Vraag tot wraking dient veerantwoord te worden! (R.v.1ste A.-Brussel - 30/11/99 - AR 99/1513/C - C. M. t/ KBDB)
 • voltalligheid
  De absolute voltalligheid is geen vereiste om geldig te beslissen (R.v.1ste A.-Brussel - 30/11/99 - AR 99/1513/C - C. M. t/ KBDB)

 

 

Aanvullende onderzoeksdaden:

 • Wanneer bijkomende inlichten worden ingewonnen, waarvan gewag wordt gemaakt in de beslissing, moeten alle betrokken partijen hiervan vooraf steeds inzage worden verleend. (R.v. 1ste A. - Kortrijk - 29/03/01- K. 01/66/C - C. L. t/ KBDB)

 

 

Confidentieel karakter:

 • De KBDB kan niets worden verweten wanneer een dopingincident nog vóór de officiële betekening van de beslissing in een duivenmagazine wordt gepubliceerd. Het is aan de eisers om te bewijzen dat de lekken moedwillig zijn en door de KBDB werden veroorzaakt. (R. 1ste A. Brussel - AR 2003/576/C - 26.05.2003 - D. W. & L. t/KBDB)
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter