Privacy Policy

Vademecum Rechtspraak - Doping: Bestraffing K.B.D.B.

arrow rtl

 

* "De bestraffing bij overtreding van het dopingreglement vloeit voort uit een intern reglement van de vzw KBDB en de rechter in kort geding mag daarover geen appreciatie geven." (R.v.1ste A.-Mechelen - 22/07/2002 - AR 2002/140/C - V. P. t/ KBDB)

 

* Een schorsing van 36 maanden is enkel opgelegd wegens het aan de duivensport toegebrachte schade en is bijgevolg niet "onmenselijk" noch "vernederend" in de zin van art. 3 EVRM. (R. 1ste A. Brussel - AR 2003/576/C - 26.05.2003 - D. W. & L. t/KBDB)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter