Privacy Policy

Vademecum Rechtspraak - Doping: Labo

arrow rtl

Analyse:

Aanwezigheid bij alle werkzaamheden van de analyse (tegenexpertise) is niet vereist. De uitnodiging om de conformiteit van het te analyseren mestmonster na te gaan is voldoende.
(R.v.1ste A.- Brussel - 30/11/99 - AR 99/1513/C - C. M. t/ KBDB)
(R.v.1ste A.- Brussel - 30/11/99 - AR 99/1653/C - L. J.  t/ KBDB)
(R.v.1ste A. - Brussel - 29/05/00 - AR 00/110/C - W. R. t/ KBDB)
(R.v.1ste A. - Brussel - 29/05/00 - AR 00/111/C - S. G. t/ KBDB)
(R. 1ste A. Brussel  - AR 2003/576/C  - 26.05.2003 - D. W.  &  L.  t/KBDB)

zie ook:
Cass.AR 4299 - 10/12/91 - Pas.1992,I,274 (ook in R.W. 1991/92, 1130)
contra:
(R.v.1ste A.-Brussel - 09/09/99 - AR 99/1280/C - D. S. t/ KBDB -argument echter niet meer weerhouden door H.v.B. Brussel AR 1999/KR/376 - 07/03/2000 -beslissing eerste rechter bevestigd om andere redenen)

Keuzemogelijkheid:

Keuzemogelijkheid tussen meerdere labo's  is niet vereist; m.a.w. analyse en tegenexpertise mogen in hetzelfde labo plaatsvinden
Cass.AR 4299 - 10/12/91 - Pas.1992,I,274 (ook in R.W. 1991/92, 1130)

(R.v.1ste A.-Brussel - 30/11/99 - AR 99/1513/C - C. M. t/ KBDB)
(R.v.1ste A.-Brussel - 30/11/99 - AR 99/1653/C - L. J.  t/ KBDB)
(R.v.1ste A. - Brussel - 29/05/00 - AR 00/110/C - W.R. t/ KBDB)
(R.v.1ste A. - Brussel - 29/05/00 - AR 00/111/C - S. G. t/ KBDB)
(R. 1ste A. Brussel  - AR 2003/576/C  - 26.05.2003 - D. W.  &  L.  t/KBDB)

 

Erkenning (door Min. V. landbouw):

Onderzoeken uitgevoerd door een door het Ministerie van Landbouw erkend labo en door beëdigde ambtenaren is op zich een voldoende garantie van bekwaamheid en onafhankelijkheid.
 (R.v.1ste A.- Brussel - 30/11/99 - AR 99/1513/C - C. M. t/ KBDB)
 (R.v.1ste A.- Brussel - 30/03/00 - AR 2000/242/C - V.G. L. t/ KBDB
 (R.v.1ste A. - Brussel - 29/05/00 - AR 00/110/C - W. R.  t/ KBDB)
 (R.v.1ste A. - Brussel - 29/05/00 - AR 00/111/C - S. G. t/ KBDB)

 

Laboverslag:

Gehalte van aanwezige stof dient niet vermeld wanneer de substantie op zich volledig verboden is!
(R.v.1ste A.- Brussel - 30/11/99 - AR 99/1513/C - L. J. t/ KBDB)
(R.v.1ste A. - Brussel - 29/05/00 - AR 00/110/C - W.s R. t/ KBDB)
(R.v.1ste A. - Brussel - 29/05/00 - AR 00/111/C - S. G. t/ KBDB)
(R. 1ste A. Brussel  - AR 2003/576/C  - 26.05.2003 - D. W.  &  L.  t/KBDB)

Dient duidelijk de zegels van de onderzochte recipiënten te identificeren (vermelding van de nrs. loodjes, enz....De naleving van essentiële expertiseregels moet duidelijk blijken uit het verslag.
(R.v.1ste A.- Brussel - 24/10/97 - AR 97/780/C - V. J. t/ KBDB)

Gebruikte methode:
De verslagen van analyse en tegenexpertise vermelden de gebruikte methode in codevorm die het mogelijk maakt de toegepaste methode te identificeren.
(R.v.1ste A. - Brussel - 29/05/00 - AR 00/110/C - W. R. t/ KBDB)
(R.v.1ste A. - Brussel - 29/05/00 - AR 00/111/C - S. G. t/ KBDB)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter