Privacy Policy

Vademecum Rechtspraak - Doping: Procedure

arrow rtl

Consulteer ook onder Procedure  de rubrieken "Bevoegdheid" en "voorrang  (strafrecht)"

Nieuw element:
Een nieuw element dat niet werd aangevoerd voor de bestuursraad, kan ook niet worden opgeworpen "in beroep".
(R.v.1ste A.-Brussel - 26/03/98 - AR 98/305/C - V.D.S. t/  KBDB)

Duivenliefhebberswetboek:
Is niet van toepassing op "dopingzaken".
(R.v.1ste A.-Brussel - 30/11/99 - AR 99/1513/C - C. M. t/ KBDB)
(R.v.1ste A.-Brussel - 30/11/99 - AR 99/1513/C - L. J.. t/ KBDB)

Proces-verbaal:
De KBDB kan niet disciplinair optreden zolang geen strafrechterlijke uitspraak werd getroffen naar aanleiding van een door landbouw opgesteld P.V.
(R.v.1ste A.-Brussel - 21/04//98 - AR 98/467/C - V. E. t/  KBDB)

Raad v. State:
Is niet bevoegd inzake "duivenproblemen" - De KBDB  is geen administratieve overheid.
(R.v.St. - 25/01/99 - n° 78310 - T. I. t/ KBDB)

Bevoegde rechtbank:
* "De beslissing heeft uitwerking in de woonplaats van de geschorste liefhebber, derhalve is  de territoriale rechter in kort geding bevoegd".
(R.v. 1ste A. - Dendermonde - 29/03/00 - ARKG 00/38/C - V. D. t/ KBDB)

* De bevoegdheidsclausule toegevoegd (door de algemene vergadering van 28/10/2000) aan art.9 der statuten van de KBDB bepaalt niet dat die  wijziging van toepassing zou zijn op de hangende geschillen. Het gewijzigd art. 9 werd pas in het bondsblad van maart 2001 volledig gepubliceerd
(R.v. 1ste A. - Kortrijk - 29/03/01- K. 01/66/C - C. L. t/ KBDB)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter