Privacy Policy

Vademecum Rechtspraak - Doping: Verkoop

arrow rtl

* Inbreuk op K.B. van 12/04/1974 betreffende sommige verrichtingen in verband met stoffen met hormonale, anabole, anti-inflammatoire, enz.. werking, indien geenvergunning werd afgeleverd door de Minister van volksgezondheid. Er is tevens inbreuk op de art. 1 van het KB van 3/07/1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen indien een geneesmiddel in de handel wordt gebracht zonder voorafgaande registratie door de Minister van Volksgezondheid (= het betreft hier geneesmiddelen bestemd voor duiven)

(R.v.1ste A. - Turnhout - 16de K. - AR/1425/99 - 8/10/1999)

* De verkoop door de apotheker van magistrale bereidingen voor duiven - bevattende o.a. Methylprednisolone -  zonder voorschrift, is strijdig met de vigerende wetgeving en schadelijk voor de volksgezondheid.
(Corr. R. Leuven - AR.2109 - 28/09/1999 -   O.M. t/  S.  R.)
      

(NB.: De liefhebbers hebben de producten echter ter goeder trouw aangekocht, zonder besef van de samenstelling)    

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter