Privacy Policy

Vademecum Rechtspraak - Geneesmiddel: Niet geregistreerd

arrow rtl

*  Onder het stelsel van art. 48bis van het K.B. van 6 juni 1960, gewijzigd bij K.B. van 29/01/1987, mag een niet geregistreerd geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik door de officina-apotheker slechts op een ten name van de eigenaar of houder van de dieren opgemaakt voorschrift van de dierenarts ter hand worden gesteld, hetgeen elke andere afgifte dan een rechtstreekse ten behoeve van eigenaars of houders van dieren uitsluit.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik kunnen een gelijkwaardige therapeutische werking hebben in de zin van art. 48bis voornoemd ook al hebben ze nevenwerkingen die verschillen. Dit verschil in nevenwerkingen kan echter niet worden ingeroepen om een niet geregistreerd geneesmiddel in te voeren.

(Cass. - 2de K. - 16 november 1993 - AR. 5223 - ARR. Hof v. Cass. 1993, p.950)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter