Privacy Policy

Vademecum Rechtspraak - Procedure: Bevoegdheid

arrow rtl

Raad v. State:
Is niet bevoegd inzake "duivenproblemen" - De KBDB  is geen administratieve overheid.
(R.v.St. - 25/01/99 - n° 78310 - T. I. t/ KBDB)


Bevoegde rechtbank:
* "De beslissing heeft uitwerking in de woonplaats van de geschorste liefhebber, derhalve is  de territoriale rechter in kort geding bevoegd".
(R.v. 1ste A. - Dendermonde - 29/03/00 - ARKG 00/38/C - V. D. t/ KBDB)

* De bevoegdheidsclausule toegevoegd (door de algemene vergadering van 28/10/2000) aan art.9 der statuten van de KBDB bepaalt niet dat die  wijziging van toepassing zou zijn op de hangende geschillen. Het gewijzigd art. 9 werd pas in het bondsblad van maart 2001 volledig gepubliceerd
(R.v. 1ste A. - Kortrijk - 29/03/01- K. 01/66/C - C. L. t/ KBDB)

* De vordering in kort geding kan voor de rechter worden gebracht waar de maatregel bij hoogdringendheid moet worden uitgevoerd.
(R.v. 1ste A. Mechelen - 22/07/2002 - AR 2002/140/C -V. P.  t/ KBDB)


Bevoegde rechtbank: BRUSSEL
* In toepassing van het gewijzigd art. 9 van het dopingreglement(gepubliceerd in het Bondsblad van de KBDB op 25 juni 2001), is enkel de rechtbank van Brussel bevoegd.
De wet van 1921 op de VZW voorziet geen bevoegdheidsclausules, behalve in geval van ontbinding van de VZW, waarvoor enkel de rechtbank van de maatschappelijke zetel bevoegd is. De KBDB -leden zijn gebonden door de reglementen van de KBDB.
(R. 1ste A. Leuven - AR 01/1624/A  - 13.03.2003 - S.G. t/KBDB)

* De KBDB -leden zijn gebonden door de reglementen van de KBDB. Er is geen wetsbepaling waaruit volgt dat de territoriale bevoegdheid van de kort geding rechter van openbare orde of van dwingend recht is. Partijen kunnen zelf bepalen in welk gerechterlijk arrondissement de gerezen betwistingen moeten worden beslecht.
(R. 1ste A. Kortrijk  - BRK 03/7/C  - 03.04.2003 - D. W. &  L..   t/KBDB)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter