Privacy Policy

Vademecum Rechtspraak - Procedure: Rechten van verdediging

arrow rtl

Niet geschonden:

* "Het is in alle sportbonden een aanvaarde praktijk dat over aangeklaagde misbruiken geoordeeld wordt door leden van dezelfde bonden die bijna onvermijdelijk dienen beschouwd te worden als potentiële concurrenten".
(R.v.1ste A.- Brussel - 27/02/98 - AR 97/1745/C - D. S. t/ KBDB)
(R.v.1ste A.- Brussel - 19/01/01 - AR 00/1719/C - D. E. t/ KBDB)
(R.v.1ste A.- Brussel - 19/01/01 - AR 00/1720/C - L.G. t/ KBDB)
(R.v.1ste A.- Brussel - 19/01/01 - AR 00/1721/C - D. W. t/ KBDB)
(R.v.1ste A.- Brussel - 19/01/01 - AR 00/1722/C - V.L. t/ KBDB)

* Dat de tegenexpertise in hetzelfde labo geschiedt is geen schending van de rechten van de verdediging.
(R. 1ste A. Brussel  - AR 01/15615/A  - 18.03.2003 - D. M.   t/KBDB)


zie ook:
-Cass. 14/11/1980, Pas 1981, I, 317, + R.W. 1980/81, 1252

* "Bestuursraad samengesteld uit potentiële concurrenten betekend in se niet dat deze partijdig of onvoldoende onafhankelijk zijn".
(R.v.1ste A.- Brussel - 08/05/98 - AR 98/375/C - B. P. t/ KBDB
(R.v.1ste A.- Brussel - 30/03/00 - AR 2000/242/C - V. G. t/ KBDB

* Het feit dat er geen beroepsmogelijkheid is voorzien tegen de beslissing van de Bestuursraad is geen schending van de rechten van de verdediging.
(R.v.1ste A. - Brussel - 07/07/97 - AR 97/777/C - V. H. t/ KBDB)
Zie ook:
-Cass. 10/12/1987 - Pas. 1988, I ,439 n° 221
-"Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding"
(MAKLU, 1995, blz. 413, n° 903)


Wel geschonden:
* Wanneer de Bestuursraad zijn beslissing baseert op elementen aangebracht door Ir. Courtheyn (omstandig verslag), zonder de beschuldigde hiervan kennis te hebben geven, dan zijn de rechten van de verdediging geschonden.
(R.v. 1ste A. - Kortrijk - 29/03/01- K. 01/66/C - C. L. t/ KBDB)

* Wanneer een provinciale afdeling van de KBDB een duivenmaatschappij schorst (verbiedt) om nog lager duivenwedstrijden in te richten, zonder dat deze maatschappij de mogelijkheid werd geboden om haar standpunt kenbaar te maken, dan zijn de rechten van de verdediging geschonden.
(R. 1ste A. Brus. - AR 2000/706/C - 26/07/2000 - duivenmaatschappij Ov. t/ KBDB)

* Wanneer de zegels van de onderzochte recipiënten niet duidelijk werden geïdentificeerd  op het laboverslag, (vermelding van de nrs. loodjes, enz.), dan zijn de essentiële expertiseregels niet nageleefd.
(R.v.1ste A.- Brussel - 24/10/97 - AR 97/780/C - V. J.  t/ KBDB)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter