Privacy Policy

Vademecum Rechtspraak - Procedure: Voorrang (strafrecht)

arrow rtl

* De KBDB kan niet disciplinair optreden zolang geen strafrechterlijke uitspraak werd getroffen naar aanleiding van een door landbouw opgesteld proces-verbaal.

(R.v.1ste A.-Brussel - 21/04//98 - AR 98/467/C - V. E. t/  KBDB)

* Een hangende strafprocedure is niet van aard om tuchtsancties ongedaan te maken of op te schorten.
(R. 1ste A. Brussel  - AR 01/15615/A  - 18.03.2003 - D. M.   t/KBDB)
 

zie ook:
* "Er bestaat geen regel volgens dewelke de strafvordering de tuchtvordering opschort en die het tuchtgerecht ertoe verplicht zijn beslissing uit te stellen tot na de uitspraak over de strafvordering."
(Cass. 10.05.1996 - (Pas.1996 I,167)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter