Privacy Policy

Vademecum Rechtspraak - Sportieve aangelegenheden: Beslissingen Prov. afdelingen

arrow rtl

* Wanneer een provinciale afdeling van de KBDB een duivenmaatschappij schorst (verbiedt) om nog lager duivenwedstrijden in te richten, zonder dat deze maatschappij de mogelijkheid werd geboden om haar standpunt kenbaar te maken, dan zijn de rechten van de verdediging geschonden.
(R. 1ste A. Brus. - AR 2000/706/C - 26/07/2000 - duivenmaatschappij Ov. t/ KBDB)

* Wanneer tegen de beslissing van een provinciale afdeling per aangetekend schrijven - gericht aan "de nationale bestuursraad" en aan "de voorzitter van het nationaal sportcomité" - bezwaar wordt ingediend met verwijzing naar het spoedeisend karakter en hieraan geen onmiddellijk gevolg wordt gegeven, dan zijn alle interne rechtsmiddelen uitgeput en kan het geschil aan de rechterlijke macht worden voorgelegd.
(R. 1ste A. Brus. - AR 2000/706/C - 26/07/2000 - duivenmaatschappij Ov. t/ KBDB)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter