Privacy Policy

Vademecum Rechtspraak - V.Z.W.: Rechterlijke Controle

arrow rtl

* De tussen de leden van een vereniging gerezen onenigheden met betrekking tot het beheer of tot de genomen maatregelen van de in haar schoot opgerichte commissie, dienen beslecht en opgelost in de schoot van de vereniging zelf, zonder tussenkomst van de rechtbanken.
(rechtspraak der Nederlanden - Hof te Brussel - 1ste K. - 29/12/1827)

* Dienen conflicten in sportverenigingen en vrijetijdsverenigingen in beginsel binnen die verenigingen zelf te worden beslecht, dan is een gerechtelijke controle niet uitgesloten. Deze controle strekt zich echter niet uit tot de opportuniteit van de genomen beslissing op gevaar af de autonomie van de vereniging te schenden. De toetsing van de inhoud van de beslissing kan slechts marginaal zijn.
(R.v.1ste A. - Antwerpen - 20e K. - 29/12/86 - R.W. 1986/87, p. 2045/47).
 

* De rechter kan de beslissingen van een vzw slechts controleren op hun interne en/of externe legaliteit.
(R. 1ste A. Brus. - AR 2000/767/C - 13/07/2000 - N. F.  t/ KBDB)

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter