Privacy Policy

Vademecum Rechtspraak - V.Z.W.: Statuten

arrow rtl

Bepalingen:
* Machtsoverdracht:
de statuten van een v.z.w. kunnen rechtsgeldig bepalen dat de bevoegdheden worden overgedragen, zowel voor het beheer als voor de rechtshandelingen, inclusief het instellen van een rechtsgeding.(art. 38 W. 27/06/1921).
(CASS, - 1ste K. - AR C970447F - 18/03/99 - Pas. 1999, I, p.164)

Publicatie:
* Vertraging publicatie in B.S.- aansprakelijkheid van de overheid:
Wanneer de v.z.w.'s  krachtens de wet, de verplichting  hebben om hun statuten te publiceren in het Belgisch Staatsblad en dat deze publicatie daarenboven onontbeerlijk is voor het bestaan van dergelijke verenigingen, maakt de vertraging waarmede de administratie van het Belgisch Staatsblad tot publicatie overgaat een fout uit.
(H.v.B. Luik - 11de K. AR 1253 - 23/10/89 - J.T. 1990, p. 23

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter