Privacy Policy

Vademecum Rechtspraak - V.Z.W.: Verbintenissen

arrow rtl

Verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vereniging - gevolgen voor de leden:
* Het feit alleen dat een V.Z.W. zich niet kan beroepen op rechtspersoonlijkheid t.a.v. derden, houdt voor de leden, zelfs de stichters, geen persoonlijke verplichting in om de contractuele verbintenissen die in naam en voor rekening van de vereniging zijn aangegaan uit te voeren (art. 26, 1ste lid W. 27/06/1921).
(CASS.  - AR -  C970324F - 11/02/99 - Pas. 1999, I,  p.81)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter