Verslag van de algemene provinciale vergadering 25/11/2017 te Stabroek

 

pdf versie

 

Aanwezig mandatarissen: Jozef Van Elsacker, Jef Oorts, Juliaan De Winter, Swa Langmans, Theo Vandevelde, Fons Bruurs en Jeroen Rommelaere(Adminstratief-Secretaris)

Aanwezige Nieuw gekozen mandatarissen: Mark Huybrechts, Pascal Bodengien en Guido Van Vlierberghe

Afwezigen: /

 

 1. Openingswoord van de voorzitter

De voorzitter, de heer Jozef Van Elsacker opent de vergadering door iedereen van harte welkom te heten in zaal “Moorland” te Stabroek. Gezien onze vaste zaal in Zandhoven niet beschikbaar was kwamen we via de bereidwilligheid van de vereniging Stabroek in deze mooie locatie terecht.

We houden ter nagedachtenis van alle leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn een minuut stilte.

De Voorzitter overloopt het seizoen en blikt terug op de grote verliezen aan de start van het seizoen, toch werd 2017 een goed seizoen en konden vele Antwerpse liefhebbers zich klasseren in de Nationale kampioenschappen. De voorzitter wil vooral de maatschappijen danken voor hun inzet. Ook dankt hij de liefhebbers voor het vele geduld dat opgebracht moest worden voor de nationale uitsagen die lang op zich lieten wachten. Hij hoopt dat dit in 2018 veel vlotter zal verlopen.

 1. Lezing en goedkeuring verslag algemene vergadering van 26/11/2016 te Zandhoven.

Het verslag wordt door de administratief secretaris Dhr Rommelaere voorgelezen.

Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd.

 1. Jaarverslag van het provinciaal comité – dienstjaar 2016-2017

De Administratief-Secretaris, Jeroen Rommelaere, geeft lezing van het jaarverslag van het provinciaal comité.

In hoofdzaak onthouden we dat:

 • Er in 2017 4181 leden aangesloten waren.(een daling van 213)
 • Er nog 116 verenigingen aangesloten waren bij de provincie.(een daling van 5)
 • Er in totaal 264173 ringen verkocht werden. (13850 minder dan in 2016)
 • De liefhebbers van Antwerpen het ook in 2017 ontzettend goed deden in de nationale kampioenschappen en we 8 nationale overwinning konden binnenhalen.
 • Het provinciaal sportreglement onderging enkele kleine wijzigingen die voor meer duidelijkheid moesten zorgen. Inhoudelijk bleef alles hetzelfde

Sportief 2018:

 • Het lidgeld voor 2018 blijft hetzelfde als vorig jaar en bedraagt dus 25 Euro, voor tandemleden blijft het bedrag op 10 Euro.
 • De prijs van de ring voor 2018 bedraagt 1,00 €. Liefhebbers betalen vanaf hun 151ste ring 2 euro extra, dit bedrag zal rechtstreeks door de KBDB aan de liefhebber gefactureerd worden. De verenigingen verkopen hun ringen dus aan de liefhebbers voor 1,00 Euro / ring ongeacht het aantal.
 1. Sportief Programma 2018

 

 • Voor de snelheidsvluchten is er terug een interprovinciaal akkoord met Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant.
 • Op de KHF is er een interprovinciale lossing voor de middenlijn met Vlaams-Brabant(sector 1), Oost-Vlaanderen zal net als in 2017 Toury spelen. Er zal in 2018 voornamelijk uit Chevrainvilliers gelost worden. Op 05/5 starten we met een vlucht uit Pontoise, op 12/5 & 23/6 & 01/09 is er een Melun voorzien, op 16/6 en 25/8 is er een Pontoise voorzien. 15/7 is de provinciale vlucht uit Orlean.
 • Vanuit de zaal komen er verschillende reacties:
  • Roger Geysen vraagt een lossing in 3 sectoren (West-Midden-Oost)
  • Leo Nuyts vraagt om een provinciale keuze om provinciaal te lossen.
  • Rudy Wouters komt zijn standpunt verdedigen dat de plaats op de camion zeer bepalend is. Hij vraagt ook naar het plan van Quievrain dat Johan Bauwens had beloofd om te maken aan de start van het seizoen 2017.
  • Vanuit de zaal wordt ook een vraag gesteld aangaande het aantal controles op de lossingsplaatsen.
  • Terug komen op de lossingen merkt Roger Geysen op dat de duiven volgens hem niet bij mekaar staan
  • Rudy Wouters stelt voor om iedere lossing te filmen en dit ook op papier vast te leggen met de vervoerders.
  • Ook de lossingsplaats te Quievrain wordt als problematisch aangehaald, er is te weinig ruimte, Jef meldt dat het niet eenvoudig is om goede plaatsen te vinden. Het zal aan het nieuwe bestuur zijn om andere en betere plaatsen te zoeken. Rudy Wouters is alleszins bereid om zelf mee actief op zoek te gaan naar nieuwe plaatsen.
  • Aangaande hat aanmelden van duiven komt er ook een vraag of het voldoende is of een aanmelding enkel op kbdb-online verschijnt. Het antwoord hierop is ja al is het toch best om ook de vereniging in te lichten zodat ze hiermee rekening kunnen houden voor het afsluiten van de vlucht.
  • Dirk Van Echelpoel komt terug op de interprovinciale lossing en merkt op dat door deze lossing met Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen de duiven niet recht komen.
  • Eddy Van Gestel stelt voor om met de lokalen en/of verbonden samen te zitten.
 • Antwerpen heeft al verschillende jaren de problematiek dat hun inkorflokalen niet de gestelde normen halen kwa aantal liefhebbers op de nationale vluchten. Wij verwachten van de lokalen met onvoldoende duiven een motivatie zodat wij de Antwerpse inkorfburelen kunnen verdedigen in het nationaal Sportcomité.
 • De nationale vluchtkalender werd op de algemene vergadering van oktober voorgesteld.
 • Volgende provinciale vluchten zijn onder voorbehoud gekend:
  • 19/5 Vierzon(int. Provinciaal)
  • 2/6 Chalon
  • 28/7 Vierzon
  • 18/8 Le Mans
  • 1/9 Blois

Enkele data:

 • De ringen kunnen afgehaald worden in Malle op vrijdag 29/12 van 10u tot 12u
 • Algemene Vergadering Antwerpen zal volgend jaar onder plaatsvinden op 24/11/2018 te Zandhoven
 • Onze Jaarlijkse kampioenenhuldiging zal plaatsvinden op 09/12/2017
 • Nationale dagen 2017 zullen doorgaan in Brussel op 05 en 06/01/2018
 1. Goedkeuring Provinciaal sportreglement

Aan het provinciaal sportreglement zijn geen wijzigingen tov 2017

 1. Eventuele voorstellen tot inlassing in de dagorde van de nationale algemene vergadering
 • Er zijn geen voorstellen ingediend

Secretaris PE Antwerpen

Jeroen Rommelaere

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter