Privacy Policy

 

Verslag van de algemene provinciale vergadering 24/11/2018 te Zandhoven

 

pdf versie

 

Verslag van de algemene provinciale vergadering te Zandhoven 24/11/2018
Aanwezig mandatarissen: Pascal Bodengien, Guido Van Vlierberghe, Alfons Bruurs, Jan Bleukens, Jef Oorts, Juliaan De Winter en administratief secretaris Eric Dubois
Afwezigen: /

1. Openingswoord van de voorzitter
De voorzitter, de heer Pascal Bodengien opent de vergadering door iedereen van harte welkom te heten in zaal “De Populier” te Zandhoven.
Hij vraagt ter nagedachtenis van alle leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn een minuut stilte.
Hij stelt de leden van het comité en de provinciale secretaris voor.
De Voorzitter overloopt het seizoen en blikt terug op het feit dat er vanuit de nationale zetel de vraag is gekomen om dit vluchtseizoen toe te zien op de toepassing van de reglementen. Dit heeft voor heel veel onbegrip en vragen geleid binnen onze duivensport. Uiteindelijk waren de meeste problemen tegen het einde van het seizoen min of meer onder controle.
Daarenboven kregen we te maken met een uitzonderlijk seizoen op gebied van de weersomstandigheden waardoor verschuivingen en speciale maatregelen zich opdrongen ook al omdat ‘dierenwelzijn’ de gebeurtenissen in onze sport volgen.
Het is dan ook van belang om in te zetten op verbetering van de omstandigheden waarin wij onze duiven naar de losplaatsen sturen. Wij zullen hier de nodige aandacht moeten aan besteden en iedereen zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen.
Het huidig comité heeft reeds wat accenten gelegd en getoond in welke richting we samen met jullie naar toe willen. Wij leggen dan ook de nadruk op communicatie en een andere wijze van vergaderen.
Vervolgens worden door het comité volgende punten en daarbij horende reglementen naar voren gebracht en toegelicht:

 Leden & lidkaart – art. 1 van het NSR (Nationaal Sport Reglement)
 Problematiek van de Nederlandse duiven – art. 2 NSR
 Wedstrijden – art. 8 NSR
 Koppelen chipringen en noodkoppelingen – art. 30 NSR
 Entingsdocumenten – art. 1 tot 5 Reglement verplichte inenting
 Inkorven – art. 37 NSR
 Loden van manden – art. 43§2 NSR
 Manden en etiketten – art. 43§4 NSR
 Drinken voor duiven – art. 37§1 NSR
 Spiegellijst – art. 29 NSR
 Klokken lichten – art. 69, 70, 71 en 72 NSR
De voorzitter vraagt aan de toehoorders of er over bepaalde punten vragen zijn. Hij betreurt dat er niet veel reactie is gekomen op de vraag van het comité gesteld in het schrijven van de voorlopige dagorde om vragen vanuit de verenigingen vooraf te stellen, zodat het comité zich hierop goed kon voorbereiden.
Spreker : Vraag om kleuretiketten te gebruiken op de manden om transport te vergemakkelijken, Quiévrain …., Hafo roze en Noyon wit.
Comité : Er zijn samenspelen die een sticker hebben gemaakt die aangebracht wordt op de manden, zodoende kan de transporteur gemakkelijker de manden bij elkaar plaatsen. Zo gebruiken alle verenigingen van het Hafo spel Turnhout zo een dergelijk etiket.
Spreker: NAV doet dat ook. Transporteur Bauwens zet dan de manden perfect bij elkaar.
Comité : Het is een goed idee dat alle samenspelen dergelijke afspraken maken.
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 25/11/2017 te Stabroek.
Het verslag staat al vanaf de start van het seizoen op de website van de KBDB en werd met de uitnodiging meegezonden.
Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd.
3. Jaarverslag van het provinciaal comité – dienstjaar 2016-2017
Het verslag werd met de uitnodiging meegezonden.
De voorzitter geeft wat cijfers mee aan de toehoorders.

67 verschillende liefhebbers behaalde een vermelding in de nationale kampioenschappen.
• 42 vermeldingen bij de kampioenschappen asduif
• 55 vermeldingen bij de kampioenschappen
5 nationale wedvluchten werden in onze provincie gewonnen.

Administratief 2019:
- Het lidgeld voor 2019 blijft hetzelfde als vorig jaar en bedraagt dus 25 Euro, voor tandemleden blijft het bedrag op 10 Euro.
- De prijs van de ring voor 2019 bedraagt 1,00 €. Liefhebbers betalen vanaf hun 151ste ring 2 euro extra, dit bedrag zal rechtstreeks door de KBDB aan de liefhebber gefactureerd worden. De verenigingen verkopen hun ringen dus aan de liefhebbers voor 1,00 Euro / ring ongeacht het aantal.
Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd.

4. Sportief Programma 2018

- De Heer Bruurs van het comité geeft toelichting bij het sportieve programma 2019.
Voor de snelheidsvluchten starten wij op 2 maart voor de oostenlijn en op 3 maart voor de middenlijnlijn met een leervlucht.
Vervolgens wekelijks Momignies & Soissons vanaf 13 april (oostenlijn) en Quiévrain & Noyon vanaf 14 april (middenlijn)
Vanaf 1 mei start leervluchten jonge duiven
- Spel jonge duiven vanaf 18 mei (oostenlijn), 19 mei (middenlijn)
- 14/7 niet in Frankrijk : Q & N en M & S vrijdag 12/7 inkorven om 13/7 te lossen

 

- Hafo programma 2019
- 04/05 Melun
11/05 Chervainvilliers
18/05 Chevrainvilliers
25/08 Chevrainvilliers
01/06 Chevrainvilliers
08/06 Chevrainvilliers
15/06 Melun (jonge duiven)
22/06 Melun
29/06 Chevrainvilliers
06/07 Chevrainvilliers
13/07 Fay-aux-Loges (14/7 geen toegang in Frankrijk)
20/07 Chevrainvilliers
27/07 Chevrainvilliers
03/08 Pont-Ste-Maxence
10/08 Chevrainvilliers
17/08 Chevrainvilliers
24/08 Chevrainvilliers
31/08 Chevrainvilliers
- 4 weekprijskampen per vereniging
- Ronde van België : 2 laatste WE van september en 2 eerste WE van oktober.
- Lossingen :
Quiévrain vanaf mei 8uur, vanaf september 9u.
- Er worden enkele provinciale vluchten geprobeerd uit Argenton en Châteauroux.
- Grote halve fond is nog niet definitief.
- Oorspronkelijk was er sprake van alles wat op dezelfde losplaats zou staan, samen gelost zou worden. Vlaams-Brabant heeft zich nadien teruggetrokken.
Voor de Hafo zou Antwerpen west een Oost-Vlaanderen eventueel met Vlaams-Brabant sector 1 lossen. Antwerpen oost zou dan apart met Vlaams-Brabant sector 2 en 3 lossen.
- Voor Quiévrain en Noyon zou alles hetzelfde blijven.
- Vlaams-Brabant wil Pont-Ste-Maxence. Wij blijven op ons standpunt. We zullen afwachten.
- Quiévrain en Noyon zullen in elk geval samen met Oost-Vlaanderen gelost worden.
Voor ons zullen oude en jonge samen vliegen. Oost-Vlaanderen wil 2 à 3 keer bij de jonge duiven een aparte lossing van oude en jonge duiven.
- Voor Momignies en Soissons (oosten) is er de mogelijkheid van een lossing Antwerpen & Vlaams-Brabant. Antwerpen gaat niet wijken, wij zijn een grote provincie en zullen zo veel mogelijk op ons standpunt blijven.
- Leervluchten in de week om de duiven de richting te tonen:
2 lossingen om ’50 en op het uur. Iedereen gelijk gelost.
- Momignies : 1 lossingsuur.
- De voorzitter, Pascal Bodengien vult verder aan :
- Er zouden ook leervluchten St.-Quentin in de week gehouden worden om de fondduiven op te leren.
- En speciale leervluchten uit het oosten om de duiven voor te bereiden op de oostelijk gelegen lossingsplaatsen.
Zo staan er momenteel volgende vluchten :
27-03 Arlon
03-04 Verdun
- 10-04 Etain
- 17-04 Bar-le-Duc
- 24-04 Chaumont
- 01-05 Gray
- 08-05 Dijon
Wij werden hierover aangesproken zonder dat we hiervan iets wisten. Guido Van Vlierberghe is dan gaan rondhoren en blijkbaar waren er afspraken tussen de vergezeller en Vlaams-Brabant. Antwerpen vond dit een goed initiatief.

- Spreker : Hoe gaan jullie Antwerpen west indelen? Er zijn verschillende spelen, Kempisch hafo spel,……., Heist.
Hoe wordt het probleem van de klokken opgelost die nodig zullen zijn als de rekken terug ingevoerd worden?

- Comité : Gaat het alleen lossen met Oost-Vlaanderen zijn? Als Vlaams-Brabant en Antwerpen en Oost-Vlaanderen samen lossen dan zouden enkele lokalen in het westen van Oost-Vlaanderen niet meer mee doen.

- Spreker : Hoe is de losplaats Quiévrain?

- Comité : In Quiévrain zijn alle bomen nu weg. De vervoerders hebben wel laten weten dat ze zich vastrijden bij drassig weer. Dat moeten we nog bekijken.

- Comité : We stellen vast dat er toch nog vele vragen zijn. Het comité wil in overleg gaan. U ziet dat ook aan de aanpassing op de Hafo door aanpassing van de Melun vluchten in het oorspronkelijk programma.

- Spreker : Het is jammer dat weer enkele verenigingen in Oost-Vlaanderen afhaken als we samen willen lossen met Vlaams-Brabant.

- De voorzitter stelt voor een kleine pauze in te lassen.

- Voorzitter pascal Bodengien herneemt de vergadering en meldt dat hij tijdens de pauze vele nieuwe dingen en vragen heeft vernomen.
- Hij stelt dat voor de lossingen er gebruik gemaakt wordt van alle moderne middelen, internet, weersinfo, WhatsApp, beeldmateriaal van de losplaats, etc…
- Hij vestigt ook de aandacht op het feit dat een vereniging minimum 12 werkende leden moet tellen om te blijven bestaan. Dit betekent dat er minimum 12 hoklijsten moeten in een vereniging zijn.
- Ook wil hij kwijt dat wat betreft de herinvoering van de gummi’s op de Grote Halve Fond Antwerpen geprobeerd heeft om dat tegen te houden. Blijkbaar zijn er apparaatjes in omloop die gebruikt worden als men de duiven gaat inkorven. Hou dus de liefhebbers ver genoeg verwijderd van uw inmandinstallatie.
Wij zijn niet tegen controles maar tegen de manier waarop.

- Spreker : er zijn personen die foutief de binnennummer melden omdat de gummi verdraaid is.
- Comité: informeer de liefhebbers dat ze duidelijk 4 cijfers moeten melden en dat wanneer ze er maar drie zien, dit het binnennummer is.
We hebben veel kritiek gehad dat we streng zijn opgetreden omtrent het melden van de duiven.
Als iedereen correct het reglement volgt , is er geen probleem.
We moeten terug een beetje discipline invoeren en dan lukt dat.
Indien iedereen correct meldt, is het verloop van de wedvlucht makkelijk te volgen.
Artikel 101 van het NSR zegt nu éénmaal dat het 4 cijfers moeten zijn. Men zou ook bezig zijn om bij de software die gebruikt wordt voor het melden dit probleem van 3 ipv 4 cijfers te ondervangen.
- Bij een dopingcontrole worden de duiven in een doos gezet. Ik had voorgesteld ze in een mand te zetten, doch dat mag niet. We kregen de reactie dat de duif dan een uur of meer in een doos zit zonder drinken.
Blijkbaar moet men minimum 10 duiven hebben om voldoende mest te hebben.
Dit kan niet want zo blijven de liefhebbers die met weinig duiven spelen, buiten schot en worden de groten geviseerd. Antwerpen is hiermee bezig.
- Verenigingen die bepaald vluchten aanvragen op hun programma dienen deze ook in te manden. Enkel in geval van overmacht kan eventueel het comité vooraf ingelicht worden omtrent het niet inkorven.
5. Goedkeuring Provinciaal sportreglement
Het woord wordt gegeven aan de Heer Bruurs die meldt dat :
• In artikel 3 de tekst als volgt wijzigt :
“De correspondent van de vereniging dient over een telefoon of GSM en e-mailadres te beschikken.”
In plaats van
“De lokalen waar verenigingen gevestigd zijn dienen over een telefoon, GSM en/of e-mailadres te beschikken.”
• In artikel 7 de tekst als volgt wordt toegevoegd :
“Geen dubbelingen van jaarduiven tegen de oude duiven.”
Er zijn dus volgende spelmogelijkheden :
oude apart en jaarduiven apart
oude en jaarduiven samen
oude apart en jaarduiven apart en jonge duiven apart
oude en jaarduiven samen en jonge duiven apart
- Spreker : U gaat licht over het feit van de binnennummer. Op moment van de terugkeer van de duiven kan het er hectisch aan toegaan, zodat dit niet te volgen is. De binnennummer is toch ook eigen aan elke rek.
De vereniging kan in geval van een missing toch nog altijd op basis van de binnennummer controleren of het de juiste duif is.

- Comité: De nummer van 4 cijfers wordt in de vereniging bijgehouden, niet deze van 3.
De laatste vlucht is alles perfect verlopen.
De liefhebber voldoende informeren vooraf is de oplossing.

- Spreker : Verdubbelen van jaarduiven kan dus niet meer?

- Comité : Neen. Ofwel vliegen de oude en de jaarduiven apart en kan niet gedubbeld worden, ofwel vliegen ze samen in één uitslag.
Het is positief dat wanneer iets niet duidelijk is, dit ook gevraagd wordt. We zijn hier om te communiceren. Bij de start van onze opdracht hadden we een plan opgemaakt. Eén van de punten was communicatie. We gaan ook via de website meer info verspreiden.
- Wat betreft het aanmelden dienen we nog te verduidelijken dat wanneer in 2019 bij het aanmelden de seconden niet worden meegedeeld, de desbetreffende duif 1 minuut later wordt geplaatst dan dat ze effectief werd geconstateerd.
- Wat tevens dient toegelicht is het aantal duiven ingemand op de Hafo. We hebben besloten om dit aantal toch te behouden. In 2018 zijn er een aantal lokalen die niet voldoende duiven hadden ingekorfd. Zij zullen een brief krijgen dat ze niet meer mogen inkorven.
Er is ook een lokaal dat zijn nummer heeft teruggekregen. Ik heb toen gezegd dat ik er niet akkoord mee was. Ik heb daar een slecht gevoel bij. Andere lokalen hebben daardoor hun aantal niet gehaald.
Is het omlaag halen van de 1200 een optie? Op de Hafo hebben we het probleem dat de vervoerder vaak niet op tijd op lossingsplaats geraakt. We moeten op termijn verstandig genoeg zijn om te stoppen indien er te weinig duiven zijn. De dalende lijn van het aantal liefhebbers is duidelijk. We zullen toch iets moeten doen.
Normaal worden de duiven op de verste afstand het eerst gelost. Wanneer ze er niet op tijd zijn is dergelijke logische volgorde natuurlijk een probleem. De laatkomers moeten de duiven eerst rust en drinken geven.
De lokalen hebben hier natuurlijk ook een rol te spelen. Er moet tijdig ingekorfd worden en de liefhebbers met veel duiven moeten aangemoedigd worden om tijdig naar het lokaal te komen. Vaak zijn het steeds dezelfde personen die met veel duiven de laatste minuut komen opdagen. Zet de puntjes op de “i”.

Spreker : We zijn akkoord dat we op tijd moeten klaar zijn. Als de vervoerder zijn ronde pas start om 19u en rekening houdend met het verkeer, dan hebben we een probleem. We hebben dit 2 jaar gevolgd en zijn van mening dat de vervoerder te laat vertrekt.

Comité : De vervoerders moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen. We moeten meer aandacht hebben voor onze duiven. Als je ziet hoe slachtvee wordt vervoerd en dat vergelijkt met de wijze van onze duiven soms, dan stel je je toch vragen.

Spreker : Zolang we vrijdag blijven inkorven op de Hafo om zaterdag te lossen, zal het probleem blijven bestaan. Vroeger inkorven betekent dat de mensen die gaan werken in de problemen komen. Bij inkorving op donderdag kan dat op een later uur en verloopt alles in rust. Uiteraard moeten de duiven op vrijdag wel verzorgd.

Comité : Bij inkorving op donderdag zitten de duiven nog langer in de korf. Donderdag is ook de inkorfdag van de nationale vluchten op de grote Hafo. Ik hoop dat de vervoerders hun ophaalroute herschikken.

Spreker : waarom moet alles wijken voor de fondmannen? De basis van de duivensport is de snelheid en de halve fond. Het drinken van de duiven is wel heel belangrijk.

Comité : We hebben dit jaar bewezen dat we toezien op het welzijn van de duif. Wanneer de vervoerder te laat was heeft hij de nodige tijd moeten wachten om de duiven te verzorgen. Als we dan op de lossingsinformatie zetten dat Antwerpen niet direct los dan krijgen we daar ook weer onbegrip en reacties. We hebben nu nog de tijd om met de vervoerder duidelijke afspraken te maken.

Spreker : Het verbod van dubbelen van jaarduiven, is dat voor gans België? Ik hoor van liefhebbers dat we dan onze eigen liefhebbers benadelen voor de nationale kampioenschappen. Denk daar maar eens goed over na. Als een koers gereden wordt moet iedereen met gelijke wapens aan de start komen.

Er treedt plots consternatie op in de zaal. Blijkbaar heeft de heer Leo Nuyts, voorzitter van de vereniging Duivenbond Herentals (66089) zich van het midden van de zaal verplaatst naar de uiterste hoek en heeft daar de Heer Flory Clement, secretaris van de vereniging Duivenbond Stabroek (66217), bij de kraag gevat. De reden hiervoor is niet duidelijk, aangezien geen van beiden zich in de debatten tot op dit moment heeft gemengd.

De voorzitter roept de heer Nuyts tot de orde. We zijn hier om samen te werken, niet om tegen te werken.

De voorzitter vervolgt met het feit dat hij nog wat vragen heeft gekregen.
o Kan het verslag verzonden worden aan de verenigingen? Ja.
o Wat met liefhebbers die de duiven uitlaten op moment dat ze van de vlucht toekomen? Dat kan niet! Art. 5 NSR verbiedt dat. Dat geldt zowel voor snelheid, hafo en fond.
o Voorwaarden overkoepeling om voor kampioenschappen te dienen?
- Er moet gepoeld worden.
- Overkoepeling is verplicht vermits het de hoofdwedstrijd is
- kosten kunnen geteld want het is de hoofdwedstrijd.
o Kan vereniging zich moeien met de locatie waar de duiven op de vrachtwagen worden gezet?
Neen, niemand van de vereniging mag op de vrachtwagen komen. Trouwens op de losplaats mogen ook enkel bevoegde personen.
o Regels bij totale verkoop?
Vanaf het 3de jaar mag terug met jonge deelgenomen worden, vanaf 4de jaar met alle duiven.
Er wordt ook gewezen op het belang van de inlichtingenfiche.
Indien men tot een samenspel behoort is het nuttig om de documenten ook gezamenlijk in te vullen.
Ronde van België werd bijgevoegd op de inlichtingenfiche.
Een bestuur van een vereniging bestaat uit zes verantwoordelijken. We merken dat er nog verenigingen in gebreke zijn en slechts 3 of 4 personen opgeven.
Ook dient men aandachtig te zijn dat vanaf 15 januari de uitmakers hun programma bij het doorsturen van de bestanden eveneens de ringnummers worden meegestuurd met poulage.
We zullen met de nationale zetel contact nemen en daarna zal de secretaris via mail verder communiceren.
Spreker : Mogen wij de vergezeller nog helpen bij het opladen van de duiven?
Comité : Ja.
De vereniging dient in te staan voor de bewaking van de duiven tot de vergezeller ze heeft meegenomen. De duiven mogen niet onbewaakt in een ruimte staan waar vrije toegang is.
Spreker : We lezen op bepaalde sites dat over fraude met het electronisch constateren.

Comité : Op de laatste nationale algemene vergadering van 26 oktober werd de pers even buiten gestuurd. Men heeft vermoeden maar is dat verder aan het onderzoeken.
Spreker : Sommige software is gewijzigd en niet meer compatibel met de computers. Wat is de aangewezen software om in te investeren zodat we van de DOSprogramma’s verlost geraken?

6. Eventuele voorstellen tot inlassing in de dagorde van de nationale algemene vergadering

Er zijn geen voorstellen ingediend. Vanuit de zaal wordt het punt van de heringevoerde gummi’s aangehaald.

Enkele data via scherminformatie PowerPoint:
- De ringen kunnen afgehaald worden in Malle op vrijdag 28/12 van 10u tot 12u
- Algemene Vergadering Antwerpen zal volgend jaar onder plaatsvinden op 23/11/2019 te Zandhoven
- Onze Jaarlijkse kampioenenhuldiging zal plaatsvinden op 08/12/2018

- De voorzitter meldt nog dat de kampioenenviering zal doorgaan op 8-12-18.

- Hij bedankt de vertegenwoordigers voor de constructieve vergadering en wenst hen een goed weekend en prettige eindejaarsfeesten.
Secretaris PE Antwerpen
Eric Dubois

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter