EuroCartridgeSmartDeals

 Print goedkoop en steun uw vereniging!! Meer info...
 
 Zowel leden als niet-leden kunnen inktpatronen bestellen via de website
 www.inktentonersvoorkbdb.be.   
 
Door het rolnummer van uw vereniging te vermelden, wordt 7 % van de aankoopprijs van de “Smartdeals” en 5% van de aankoopprijs van de ” Xerox XRC toners” geschonken aan uw vereniging.

 

 

Belangrijke data

08 sept 2017 : Feestavond 50 jaar Orléans autovlucht, Evenementenhal, Rozenkransstraat
11 okt 2017 : gewestvergadering West - Zuid-Oost
12 okt 2017 : gewestvergadering Oost - Midden
20 okt 2017 : Slotavond Kom op tegen kanker in Alt Hoeselt
25 nov 2017 : Kampioenendag LFC en LFM, Tentakel, Termolen, Zonhoven
29 nov 2017 : Provinciale algemene vergadering
5/6 jan. 2018 : Nationale Dagen KBDB
21 jan. 2018 : Provinciale kampioenenviering KBDB Limburg 

 Voorlopige uitslagen Gien 26-8-17  -  oude duiven  - jonge duivenkop belgië nl3

 
 
 
 
 
 

SEZANNE KOTK komt in aanmerking voor de Kleine Halve fond ter vervanging van Jouy-le-Châtel. (beslissing NRVBB 16-8-17)


PE Limburg : 50 jaar Orléans - Banket- & feestavond op 8 september 2017


kop belgië nl3 Voorlopige uitslag Bergerac 

 Verdeling sponsorprijzen

 

 

 

 

Euregiovlucht Bergerac 5-8-17
Aantal duiven :

Belgie/Belgique                               
Limburg-----------------------------892
Liège+Lux--------------------------317
Deutschland                                           
Kreis Nordrhein-Westfalen---143
Nederland                                         
Limburg---------------------------1984
 
Totaal:------------------------3336
 

Mededeling Provinciaal comité - Sézanne KOTK

De KOTK vlucht  Sézanne hebben we aan de nationale RVBB voorgesteld als vervanging van Jouy in de kampioeschappen Kleine halve fond.
We wachten de uiteindelijke beslissing van de NRVBB nog af.
 

kop belgië nl3 klik op de afbeelding om de flyer in pdf te bekijken

 Alle info over de inkorvingslokalen en de prijsverdeling...

 Meer dan 7000 euro aan sponsorprijzen verdeeld over twee wedvluchten.

 

 


 50 jaar autovlucht - Gouden editie Orléans


 

Bericht aan de duivenliefhebbers en verenigingen

Ingevolge het verbod om nog langer lossingen uit te voeren te JOUY-LE-CHÂTEL
wordt deze losplaats voor de rest van het seizoen vervangen door SOURDUN.

 


guido Overlijdensbericht Guido Tijskens

 Wij hebben vernomen dat de Heer Guido Tijskens op 10 juni 2017 is overleden.
 Guido heeft bijna zijn hele leven ten dienste van de duivensport gestaan, op lokaal, provinciaal en nationaal vlak,
 reden waarom hij terecht de nationale titel Ere-lid van de KBDB heeft  mogen ontvangen toen hij noodgedwongen,
 wegens de leeftijdsgrens, zich niet meer kandidaat kon stellen  voor een mandaat.

 Serieus op de officiële vergaderingen... zorgend voor een extra ludieke toets op gezellige samenkomsten.
 Vriend Guido, we gaan u missen.

 Bij deze bieden wij aan de familie en speciaal aan zijn echtgenote en kinderen namens duivenminnend Limburg onze
 oprechte en welgemeende deelneming aan.
 KBDB Limburg

 

 Lees hier het overlijdensbericht


 

50 years hbvl carflight daki test 2 Jubileum Autovlucht Orléans

Noteer alvast vrijdag 8 september 2017 in Uw agenda: feestavond 50 jaar Orléans vanaf 18 uur in de ruime evenementehal Den Dijk in Zonhoven.

 

12-5-17
Provinciale wedvluchten uit Chevrainvilliers

Het comité informeert de verenigingen en duivenliefhebbers dat voor de provinciale vluchten uit Chevrainvilliers er van de inrichter geen aanvraag is geweest om jaarlingen te dubbelen tegen de oude duiven. Dit is trouwens ook niet gebruikelijk op de andere provinciale wedvluchten.
Ingevolge Art. 10 van het nationaal sportreglement zijn ook maar alleen die dubbelingen toegelaten op provinciaal vlak die aangevraagd zijn op het vluchtprogramma en goedgekeurd werden door de PE.
Het dubbelen van jaarduiven tegen de oude duiven is dus niet toegelaten voor de provinciale wedvluchten uit Chevrainvilliers. Aangezien de dubbelingen op lager niveau (lokale dubbeling, dubbeling in samenspel,..) dezelfde spelwijze dienen te volgen dan de hoofdwedstrijd (art. 8 nationaal sportreglement), is het dubbelen van jaarduiven tegen oude duiven op deze onderliggende niveaus ook niet toegelaten.
 
12-5-17
Wij hebben vernomen dat bepaalde verenigingen en samenspelen van het gewest Oost de vervangende lossing te Mettet op 8-5-17 van de duiven die voorzien waren om gelost te worden te Laon, hebben gebruikt om een wedvlucht te spelen.
 
Ingevolge artikel 8 van het provinciaal sportreglement en artikel 52 van het nationaal sportreglement is het niet mogelijk om een wedvlucht te spelen wanneer het verschil tussen de oorspronkelijke losplaats en de alternatieve losplaats meer dan 10% bedraagt.
Het comité meldt u dat onder geen enkel voorwendsel een uitbetaling van deze vlucht uit Mettet kan gebeuren, noch hoofdwedstrijd, noch dubbelingen. De Wedvlucht wordt nietig verklaard en al de inleggelden zullen terugbetaald worden aan de deelnemers.
U zal op uw uitslag van volgende week dit duidelijk communiceren naar de duivenliefhebbers. Een afdruk van deze uitslag dient u per post te laten geworden aan KBDB Limburg, Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle.
Gelieve tevens de gepubliceerde uitslagen van Mettet 8-5-17 op internetsites te laten verwijderen.
Het spreekt voor zich dat de ongeldige uitslag voor GEEN ENKEL kampioenschap in aanmerking komt.
 

11-5-17
Bericht aan de duivenliefhebbers en verenigingen van de PE Limburg
Naar aanleiding van een tussenkomst van de nationale Raad van Bestuur en Beheer informeert het comité van de PE Limburg u dat de wedvlucht van 14-5-17 uit Mettet,
wel kan doorgaan als prijsvlucht voor oude en jaarduiven.
Voor de jonge duiven is deze vlucht een leervlucht.


Laon 7-5-17
Aangezien de duiven van de wedvlucht uit Laon 7-5-17 zullen terug gebracht worden naar Mettet, zijn artikel 8 van het provinciaal sportreglement en artikel 52 van het nationaal sportreglement (waarnaar verwezen wordt in artikel 8 van het provinciaal sportreglement) van toepassing.

Dit betekent dat de lossing in Mettet niet kan gebruikt worden om een officiële wedvlucht van te maken omdat het verschil tussen de afstand Mettet en Laon meer dan 10 % bedraagt..


 

25-4-17

De Limburgse verenigingen die nog klokken hebben waarvan het pasje ontbreekt, kunnen deze bij de provinciale secretaris binnen brengen op de zitdag (dinsdag) van 9 tot 16 uur.

Bij voldoende klokken wordt een keuring georganiseerd. De verenigingen worden verwittigd wanneer ze de klokken dan na de keuring terug kunnen ophalen.


Provinciale kampioenenhulde 2017 zal doorgaan in zaal 'Kwint' te Zonhoven op 21 januari 2018


Bericht aan de verenigingen en aangesloten duivenliefhebbers

Ingevolge de toestemming om van start te gaan met het seizoen 2017 heeft het comité beslist
om de wedvlucht van 26-3-17 uit Chimay te vervangen door een leervlucht uit Mettet.

Officieel start het programma van Limburg dus het weekend van 2-april 2017. Dit is ook de startdatum voor de provinciale kampioenschappen.

Hieronder de aangepaste kalender.


KALENDER 2017 PE LIMBURG update 12-5-17

De start van de jonge duiven is vanaf het WE na 15-5-17 (beslissing nationale algemene vergadering van 22-2-17)


Provinciale kampioenenviering 2016 - alle foto's

Uitslag tombola provinciale kampioenenviering KBDB Limburg op 11-3-17

1 Tablet 234
2 Microgolf 818
3 Broodoven 628
4 Hifi microketen 572
5 Externe harde schijf 1T 327
6 Roomijsmachine 459
7 Vleesgrill 770
8 DVD speler 462
9 Mixer 154
10 Wafelijzer 360
11 MP3 speler 953
12 GSM 380
De winnaars dienen uiterlijk 15 april 2017 contact te nemen met de provinciale secretaris. 
Mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel : 0475 709 842

 

De printer/scanner die uitgeloot werd onder de verenigingen die hun loten
hebben verkocht aan de leden, werd gewonnen door de vereniging 'Vrij Vooruit' Dilsen
en werd ter plaatse  in ontvangst genomen door de voorzitter van de vereniging.

printer winnaar 11 3 17

Wij danken de verenigingen, de kopers van de loten, de schenkers en kopers van de bonnen,
de sponsor, de schenkers van tomblaprijzen, de traiteur, alle aanwezigen en iedereen die heeft bijgedragen
tot de mooie huldiging op zaterdag 11 maart 2017.

alg kamp 2016


Provinciale kampioenschappen 2017 - Criteria


 

Huldiging Bourges 2016 in aanwezigheid van de heer Gouverneur. 

foto bourges cor 14 2 17

Prijs van de Heer Gouverneur : Tandem Sarah Surinx & Nadia Pletsers

trapfoto bourges 14 2 17

Traditionele groepsfoto op de trappen van het Provinciehuis.

Bourges 2016 - prijzen van de gemeenten en steden


Ringenverdeling 2017


Wijziging reisrooster 2017

De wedvlucht uit Chevrainvilliers (Souppes provinciaal) zal doorgaan op zaterdag 15-7-2017 en niet zoals voorzien in het programma op zondag 16-7-2017.
We kregen de bestiging dat op vrijdag 14-7-2017 (nationale feestdag Frankrijk) er wel duiventransport mag plaatsvinden, doch geen lossingen.


Indeling van sectoren en gewesten 2017


Interprovinciaal akkoord Limburg-Vlaams-Brabant-Antwerpen (update 2017)


Prijs van de ring 2017 = 1.00 euro

De hokken die meer dan 150 ringen 2017 afnemen, zullen vanaf de 151ste ring 2,00 euro extra betalen op de prijs van 1.00 euro per ring. 
Een hok dat uit een tandem of tridem bestaat, valt onder dezelfde maatregel en betaalt dus ook vanaf de 151ste ring het supplement.
Voor de verenigingen verandert er niets, zij verkopen de ringen steeds aan 1.00 euro per ring aan de liefhebber. 
De KBDB administratie zal de surplus rechtstreeks aan de liefhebber factureren.

Deze maatregel vervangt de 3% regel op publieke en internet verkopingen.


Bericht aan de verenigingen en duivenliefhebbers van de PE Limburg - zitdag te Limburg - parochiaal centrum Elckerlyc, Pastorijstraat 4, 3500 St.-Lambrechts-Herk

We zijn - een beetje - verhuisd !
Rode pijl = vroegere locatie
Groene pijl = nieuwe locatie

 elckerlyc2


Bericht aan de verenigingen en duivenliefhebbers van de PE Limburg - portduiven & dubbelen van duiven.

Port/leerduiven worden niet in de spiegellijst opgenomen. Alle misbruiken dienaangaande worden beschouwd als vervalsing van de uitslag en de inrichters worden verantwoordelijk gesteld voor deze inbreuk. Wij verwijzen hierbij tevens naar artikel 28 van het Nationaal Sportreglement dat voorziet dat de duiven die aan een prijskamp deelnemen moeten ingeschreven zijn op inschrijvingsformulieren die door de vereniging of verbond ter beschikking worden gesteld. Het automatisch dubbelen van duiven is dus niet toegelaten. De liefhebber dient in te schrijven voor de dubbeling, ook als ze gratis is.

- De verenigingen die het Limburgs programma volgen hebben op hun reisrooster de deelnemingszone vermeld van de gemeenten die opgenomen worden om voor port te komen zetten. Er mogen geen portduiven van buiten deze opgegeven deelnemingszone aanvaard worden.

- De verenigingen die het Limburgs programma niet volgen en gekozen hebben voor het Vlaams-Brabants of Antwerps programma dienen overeenkomstig het akkoord tussen Limburg en beide Provinciale Entiteiten zich te schikken naar het sportief reglement van deze provinciale entiteit.
Verenigingen die palen aan Vlaams-Brabant
Art 22
Artikel 22 De port/leerduiven worden niet in de spiegellijst opgenomen. Voor de kleine en grote snelheid mogen er port- en leerduiven aanvaard worden van de liefhebbers die in 1 van de twee deelnemingszones vallen.
Dus enkel wie voor prijs mag spelen, mag ook portduiven zetten.

Verenigingen die palen aan Antwerpen
Art. 7 
Vanaf de Frankrijkvluchten mogen er geen port- of leerduiven meer aangenomen worden in de prijskampen.
Voor België zijn er geen beperkingen in PE Antwerpen


Artikel 8 Nationaal Sportreglement toelichting - wijziging nationale alg.verg. 24-2-16

Er mag een wedstrijd voor oude en een wedstrijd voor jarige voorzien worden op een wedvlucht OF (en dat sluit het ander uit) een uitslag voor oude en jaarduiven samen.
Eigenlijk dus zoals het in Limburg door de meeste verenigingen ook gedaan werd vroeger. (Samenvoegen van oude en jaarduiven vanaf het vertrek van de jonge duiven).

Dubbelen van jaarduiven tegen de oude duiven wanneer ze apart vliegen, is mogelijk, doch kan niet verplicht worden. De inrichters van de hoofdwedstrijd en van de dubbelingen beslissen of ze al dan niet het dubbelen van jaarduiven tegen de oude toelaten.
Dubbelen van de jaarduiven is enkel mogelijk als er een aparte uitslag voor oude en een aparte uitslag voor jaarduiven voorzien wordt. Indien er één uitslag voorzien wordt (oude en jaarduiven samen) dan kan dit niet.

Voor alle wedvluchten is voorzien dat als de inrichter van de hoofdwedstrijd oude en jaarse apart voorziet, alle dubbelingen op lagere niveaus ze ook apart moeten voorzien. Als de inrichter van de hoofdwedstrijd één uitslag voorziet, moeten alle dubbelingen op lagere niveaus  ook oude en jaarduiven samen op één uitslag spelen.


E-mail adres voor het verzenden van de wekelijkse uitslagen

De Limburgse verenigingen die dit wensen kunnen hun uitslagen versturen per e-mail ipv per post.
Het e-mail adres dat hiervoor gebruikt dient te worden is : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 - Stichtingsjaren Limburgse verenigingenMutaties:

Alle ringnummers die ter mutatie worden aangeboden, dienen vermeld te worden op een formulier "aanvraag tot mutatie" en vergezeld te zijn van de eigendomsbewijzen. Deze documenten zijn te verkrijgen in de verenigingen, op de provinciale afdeling en zijn ook downloadbaar via deze website (link formulieren onder het item Algemeen in de index van deze website). Wij verzoeken leden dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen; naam, adres, kbdb-lidnummer, jaartal duiven, kenteken van buitenlandse duiven (vb NL, DV, ...) l
Mutaties : Belgische ring = 2.00 euro, buitenlandse ring = 2.00 euro

Voor het uitvoeren van mutaties en het bestellen van ringen kan men eveneens steeds terecht bij de administratieve zetel te Halle -Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle. De financiële afhandeling dient te gebeuren door overschrijving naar het rek.nummer BE79 4338 2420 0133 (BIC: KREDBEBB). Gelieve in de mededeling steeds uw naam en adresgegevens te vermelden.


Zitdag in de afdeling in zaal Elckerlyc, Pastorijstraat 4, 3500 St.-Lambrechts-Herk : dinsdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u


Mutaties: De Limburgse duivenliefhebbers kunnen voor het muteren van duiven (overschrijven op naam van de nieuwe eigenaar) tijdens het seizoen terecht op de afdeling, Pastorijstraat 4, 3500 Sint-Lambrechts-Herk op de zitdag zoals hierboven vermeld. De eigendomsbewijzen dienen steeds voorgelegd te worden.  .Kampioenschappen

2016

2015

2014   foto's

2013   foto's

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter