Privacy Policy

 

Provinciale gesubsidieerde kampioenschappen 2018

Afdeling Oost-vlaanderen en kampioenschap Oost-Vlaamse jeugdclub

1. ASDUIF SNELHEID – oude & jaarlingen. - 12 prijzen
Klassement per duif.
6 prijzen gewonnen tussen 31/3 en 31/8/18 op vluchten vanaf Quiévrain tot Parijs.
Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend kan in aanmerking genomen worden.
Enkel de duiven met 6 geldige prijzen zullen kunnen gerangschikt worden.

2. ASDUIF HALVE-FOND – oude & jaarlingen. - 12 prijzen
Klassement per duif.
5 prijzen gewonnen tussen 1/5 en 31/8/18 op vluchten met lossing verder dan Parijs tot Tulle - Limoges. (Tulle - Limoges dus NIET inbegrepen)
Enkel de duiven met 5 geldige prijzen zullen kunnen gerangschikt worden.

3. ASDUIF FOND – oude & jaarlingen - 12 prijzen
Klassement per duif.
3 prijzen op de nationale en internationale vluchten vanaf Tulle - Limoges
(Tulle – Limoges dus WEL inbegrepen).
Enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen wordt in aanmerking genomen.
Enkel de duiven met 3 geldige prijzen zullen kunnen gerangschikt worden.

4. ASDUIF SNELHEID – jonge duiven. - 12 prijzen
Klassement per duif.
6 prijzen gewonnen tussen 19/5 en 31/8/18 op vluchten vanaf
Quiévrain / Moeskroen tot Parijs.
Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend kan in aanmerking genomen worden.
Enkel de duiven met 6 geldige prijzen zullen kunnen gerangschikt worden.

5. ASDUIF HALVE-FOND – jonge duiven. - 12 prijzen
Klassement per duif.
4 prijzen gewonnen tussen 9/6 en 31/8/18 op vluchten met lossing verder dan Parijs
tot Chateauroux (Chateauroux dus NIET inbegrepen)
Enkel de duiven met 4 geldige prijzen zullen kunnen gerangschikt worden.

6. ASDUIF FOND – jonge duiven - 12 prijzen
Klassement per duif.
3 prijzen gewonnen op de vluchten Bourges 04/8/18, Chateauroux 11/8/18,
Argenton 25/8/18 en Chateauroux 8/9/18
Voor dit kampioenschap wordt enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen in aanmerking genomen.
Enkel de duiven met 3 geldige prijzen zullen kunnen gerangschikt worden.

7. SNELHEIDSKAMPIOENSCHAP – oude & jaarlingen. - 10 prijzen
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif op 5 vluchten vanaf Quiévrain tot Parijs, dit tussen 31/3 en 31/8/18.
Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend kan in aanmerking genomen worden.
Enkel de prestaties met 5 geldige punten met 1e en 2e afgegeven duif zullen kunnen gerangschikt worden.

8. HALVE-FOND KAMPIOENSCHAP – oude & jaarlingen. - 10 prijzen
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif op 5 vluchten met lossing verder dan Parijs tot Tulle - Limoges. (Tulle - Limoges dus NIET inbegrepen), dit tussen
1/5 en 31/8/18.
Per weekend kan slechts één vlucht in aanmerking genomen worden.
Enkel de prestaties met 5 geldige punten met 1e en 2e afgegeven duif zullen kunnen gerangschikt worden.

9. FONDKAMPIOENSCHAP – oude & jaarlingen - 10 prijzen
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif op 3 vluchten op de nationale en internationale vluchten vanaf Tulle - Limoges (Tulle - Limoges dus WEL inbegrepen).
Enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen wordt in aanmerking genomen.
Enkel de prestaties met 3 geldige punten met 1e en 2e afgegeven duif zullen kunnen gerangschikt worden.

10. SNELHEIDSKAMPIOENSCHAP – jonge duiven. - 10 prijzen
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif op 5 vluchten vanaf Quiévrain / Moeskroen tot Parijs, dit tussen 19/5 en 31/8/18.
Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend kan in aanmerking genomen worden.
Enkel de prestaties met 5 geldige punten met 1e en 2e afgegeven duif zullen kunnen gerangschikt worden.

11. HALVE-FONDKAMPIOENSCHAP – jonge duiven. - 10 prijzen

Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif op 4 vluchten met lossing verder dan Parijs tot Chateauroux (Chateauroux dus NIET inbegrepen), dit tussen 9/6 en 31/8/18.
Per weekend kan slechts één vlucht in aanmerking genomen worden.
Enkel de prestaties met 4 geldige punten met 1e en 2e afgegeven duif zullen kunnen gerangschikt worden.

12. FONDKAMPIOENSCHAP – jonge duiven - 10 prijzen
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven jonge duif op de vluchten Bourges 04/8/18, Chateauroux 11/8/18, Argenton 25/8/18 en Chateauroux 8/9/18
(dus maximum 8 punten).
Voor dit kampioenschap wordt enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen in aanmerking genomen.
Enkel de prestaties met 4 geldige punten met 1e en 2e afgegeven duif zullen kunnen gerangschikt worden.

- PROVINCIAAL KAMPIOEN 2018. - 3 prijzen
De liefhebber die zich het best rangschikt binnen de eerste vijf gerangschikte van de 12 hiervoor vermelde kampioenschappen. Bij gelijkheid van prijzen komen de behaalde plaatsen in aanmerking. (er is een 1e, 2e en 3e Algemeen Provinciaal Kampioen voorzien)

- GROTE FONDPRIJS. - 3 prijzen
Klassement per duif.
2 prijzen op twee internationale vluchten.
Enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen wordt in aanmerking genomen,
minimum prijs per 10-tal.

 

- GROTE VITESSEPRIJS. - 3 prijzen
Klassement per duif.
Zullen toegekend worden aan de eigenaars van de duiven die vanaf 31/3/18 tot en
met 31/8/18 op vluchten onder-Parijs en vanaf Quiévrain, met een minimum deelname van 80 duiven, 8 prijzen per 10-tal winnen.
Bij gelijkheid van prijzen telt het coëfficiënt.
Per weekend kan slechts één vlucht in aanmerking genomen worden.

- KAMPIOENSCHAP OOST-VLAAMSE JEUGDCLUB
snelheid – halve-fond en fond – “all round” duif.

Voor nadere inlichtingen en gegevens in verband met deze kampioenschappen van
de Oost-Vlaamse Jeugdclub, verwijzen wij naar het tijdschrift “Bouwstenen voor de
Toekomst”.

ALGEMENE REGLEMENTERING – voornaamste punten.

- Dit kampioenschap is voorbehouden aan de liefhebbers in het bezit van de KBDB- lidkaart 2018 – Provinciale Entiteit Oost-Vlaanderen.

- De prijzen moeten behaald zijn, minstens per viertal (zonder breuken) op
wedvluchten ingericht door verenigingen erkend door de KBDB op voorwaarde van een minimum deelname van 80 duiven en minstens 10 deelnemende liefhebbers per wedvlucht (uitgezonderd voor grote fondprijs en grote vitesseprijs)

De duiven moeten ingekorfd zijn in een Oost-Vlaamse vereniging.
Uitslagen van provinciegrens overlappende verbonden worden eveneens in
aanmerking genomen, indien de duiven in een Oost-Vlaamse vereniging werden ingekorfd.

Dubbel gewonnen prijzen op dezelfde dag komen maar éénmaal in
aanmerking; wel kan men de beste rangschikking nemen.

 

- Bij de asduiven zal elke liefhebber slechts met één duif kunnen gerangschikt worden met een gratis prijs per verschillend kampioenschap.

Bij de kampioenschappen met 1e en 2e afgegeven duif zal elke liefhebber per categorie slechts eenmaal kunnen gerangschikt worden.

- De uiterste datum voor het indienen van de inschrijvingsformulieren EN VAN DE BETREFFENDE UITSLAGEN is 5 oktober 2018 (poststempel telt !!!) (desgevallend snelheid opgeven)

De inschrijvingsformulieren en uitslagen kunnen opgestuurd worden aan de KBDB Oost-Vlaanderen, Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle (poststempel telt !!!) onder voorbehoud zal het ook mogelijk zijn om de formulieren te laten controleren op de zitdag van 24/9/2018 en 01/10/2018.

Op 24/9 - Tragel, 20 te Aalst (rechts van Rollerland en ZEB, trap naar boven – gebouwen OVMW modelspoor).

Op 1/10 - Dorpsstraat 31 te Zwijnaarde (zaal Melac 1e verdieping).

 

INDIEN DE UITSLAGEN NIET IN ONS BEZIT ZIJN OP 5 OKTOBER 2018 ZAL DE INZENDING NIET WEERHOUDEN WORDEN !

 

Na deze datum worden geen opgaven, noch wijzigingen, noch verbeteringen
meer aanvaard (ook niet als een verkeerde uitslag, verkeerde vlucht, enz…
wordt opgegeven).

 

HET COMITÉ OOST-VLAANDEREN

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter