pdf versie

 

Verslag van de algemene provinciale vergadering Oost-Vlaanderen te Oostakker 02/12/2017

Aanwezig: Mark De Backer, Luc Bafort, Willy Nuël, Willy Marchant, Pierre De Rijst en Jeroen Rommelaere

Verontschuldigd: Yvan Eeckhout

Openingswoord van de voorzitter:

Mark heet alle vertegenwoordigers van de Oost-Vlaamse maatschappijen van harte welkom. Het is voor de derde maal dat we te gast zijn in ’t boerenhof te Oostakker. Tevens is het voor de huidige ploeg de laatste maal dat zij deze vergadering mogen voorzitten. Mark dankt dan ook de huidige ploeg en stelt de nieuwe mandatarissen voor aan de vergadering. Mark hoopt dat de voortzetting vlot zal verlopen en laat ook weten dat de oude ploeg steeds bereid is om de nieuwe ploeg bij te staan met raad en daad.

Men kan elke maandag terecht op de zitdag te Zwijnaarde, dit voor mutaties, duplicaten ontringen van duiven(op aanvraag), … Raadpleeg steeds de website van de KBDB vooraf om er zeker van te zijn dat er iemand aanwezig is op de zitdag.

Oost-Vlaanderen heeft reeds vergaderd over een interprovinciaal akkoord, er werd reeds een akkoord bereikt met Antwerpen en Vlaams-Brabant ivm de Snelheid. Met West-Vlaanderen en Henegouwen werden dezelfde akkoorden bereikt als in 2017.

We houden een moment stilte voor alle liefhebbers die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.

Dagorde:

 1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering 3/12/2016

Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd

 1. Bespreking en goedkeuring van het activiteitenverslag over het dienstjaar 2017 (Administratief, Juridisch en Sportief)

Mark geeft een kort overzicht aangaande de cijfers en staat even stil bij de dalende trend van liefhebbers en verenigingen. Oost-Vlaanderen verliest 5,4% van haar leden op 1 jaar, op 5 jaar verliezen we 1115 leden. Mark wil de aandacht vestigen dat ook promotie bij de jong gepensioneerden niet uit het oog mag verloren worden.

De PE Oost-Vlaanderen blijft de grootste provincie van het land, in 2017 kende onze provincie nog 4872 leden, in 2016 waren dit er 5151.(een daling van 279) In 2017 waren er nog 101 actieve verenigingen, dit tov 105 in 2016. Er werden 246.078 ringen verkocht in 2017, dit tov 260.165 ringen in 2016.

Mark stelt ook vast dat er ieder jaar verenigingen stoppen en wil daarom alle medewerkers in de verenigingen van harte danken.

Een aangename vaststelling is dat 52 Oost-Vlaamse liefhebbers met 78 vermeldingen geklasseerd staan in de verschillende categorieën van de nationale kampioenschappen 2017.

8 Oost-Vlaamse liefhebbers behaalden dit jaar een nationale overwinning.

Deze Oost-Vlaamse kampioenen verdienen zeker een hartelijke proficiat.

De ringen worden verdeeld op 29/12 via de sector verantwoordelijken.

De provinciale kampioenenhuldiging zal plaatsvinden op 13/01/2018, de muzikale omlijsting wordt verzorgd door Marijn De Valck, u kan inschrijven aan 10 euro per persoon.

Elke vereniging heeft het inlichtingenblad ontvangen samen met de andere documenten voor de vluchtkalenders. Gelieve het inlichtingenblad na te kijken en aan te passen(in het rood) en samen met de vluchtkalenders voor 31 december 2017 op te sturen naar de KBDB te Halle. Vermeld zeker een Emailadres en de juiste contactpersoon. Pas wijzigingen aan in het rood zodat wijzigingen zeer duidelijk opvallen.

Voeg ook een verslag toe van de algemene vergadering van uw vereniging.

Wijzigingen Nationale Vluchtkalender, voor de Zware Halve Fond is er één provinciale vlucht minder op 30/07/2018 deze wordt vervangen door Gueret Nationaal voor oude en jaarlingen

Fond programma: 2/7 Limoges 9/7 Valence 16/7 Cahors 23/7 Brive 30/7 Montelimar

Op al deze vluchten kunnen jaarlingen deelnemen onder de categorie oude duiven, dit naar analogie in de omliggende landen.

Fond programma: 7/7 Limoges, 15/7 Jarnac 21/7 Libourne, 28/7 Tulle, 4/8 Angouleme

Zware Fond, de inkorvingen zouden wijzigen naar dinsdag, de inkorving van Barcelona blijft behouden op zondag. De inkorving op dinsdag is echter nog onder voorbehoud gezien de tegenkanting van sommige buurlanden.

Voor de Zware Halve Fond vluchten is er een afschaffing van de gummi rekken. Het aanmelden van de duiven moet wel nog gebeuren. In de plaats van de gummi aan te melden wordt er gevraagd om de 3 laatste cijfers van de ringnummer aan te melden.

De Gummi bliift wel behouden bij de fond en grote fond vluchten.

Wat het aanmelden van de duiven betreft moet voor alle vlucht categorieën de eerste aanmelding per categorie gebeuren binnen de 15 minuten, alle andere duiven moeten aangemeld worden binnen een tijdspanne van 30 minuten.

Op 14 juli zijn er geen vluchten op zaterdag (Franse feestdag), de duiven zullen gelost worden op zondag 15/7.

Het woord wordt gegeven aan Willy Nuël

Op Juridisch vlak werden er in 2017 slechts 1 dossiers behandeld voor de scheidskamer.

Willy Nuel overloopt de documenten die de verenigingen ontvangen hebben en begint met de lossingsuren van het interprovinciaal akkoord met Vlaams-Brabant(sector1) en Antwerpen.

De verenigingen kunnen voor Quievrain en Noyon zelf kiezen voor een provinciale of interprovinciale lossing.

Het lidgeld voor 2018 blijft behouden op 25 euro, tandemleden 10 Euro. De prijs van de ring is gestegen van 0,80 euro naar 1,00 euro. Het systeem van een supplement van 2 euro vanaf de 151ste ring blijft behouden zoals in 2017.

Dhr Bafort geeft lezing van het activiteitenverslag 2017

Luc dankt alle aanwezigen voor hun inzet en hetgeen ze in hun vereniging presteren voor de duivensport en hun liefhebbers. Hij wil oprecht de nieuwe ploeg veel succes toewensen.

Wat de kleine Halve Fond betreft zal er net als in 2017 gelost worden vanuit Toury. Dit is een provinciale lossing, de eerste vlucht start op 5/5 en het seizoen voor de KHF eindigt op 01/9.

Luc komt ook even terug op de Ronde van België, tijdens afgelopen seizoen is er een kleine inschattingsfout gebeurd omwille van de weersomstandigheden, Luc is ervan overtuigd dat een ronde van België uit alle richtingen moet plaatsvinden en wil zijn ervaring zeker overbrengen.

 1. Sportief programma van onze Provinciale Entiteit Oost-Vlaanderen seizoen 2017

Mark De Backer neemt terug het woord over

 • De Vluchtprogramma’s: Middenlijn
  • Aansluitend op de westenlijn hebben we een zone voorzien vanaf Kluisbergen-Ronse tot Zelzate die de vluchten Peronne en Pont-Ste-Maxence kunnen spelen. Zij volgen volledig de westenlijn betreffende de vluchtdata.
  • Op 2/6 en 9/6 is er de mogelijkheid om Noyon te vervangen door Ecouen – Pont. Dit om de stap naar Toury voor de jonge duiven(16/5) kleiner te maken.
  • Het seizoen begint op zaterdag 10 maart. Vanaf 7 april kan Pont gespeeld worden.
  • Er wordt een heel jaar op zaterdag gespeeld.
  • Ten oosten van deze vluchtlijn hebben we de middenlijn Quiévrain – Noyon.
   • Alles op zondag, gezien we gebonden zijn aan het Interprovinciaal akkoord met Antwerpen en Vlaams-Brabant.
 • De Vluchtprogramma’s: Westenlijn
  • De lossingsplaatsen zijn behouden : Arras-Clermont en Fontenay.
  • Het seizoen begint op zaterdag 10 maart en eindigt op zaterdag 27 oktober. Maak duidelijke afspraken met de vergezellers, zeker voor de laatste vluchten.
  • Er wordt een heel jaar op zaterdag gespeeld.
 • Ronde van België wordt gespeeld op 23 - 30/09 en 7 - 14/10
 • Een vereniging of verbond op de scheidingslijn tussen de westenlijn en middenlijn heeft de keuze voor westenlijn en middenlijn. Deze keuze dient gemaakt te worden bij de indiening van de vluchtprogramma’s en de keuze geldt voor gans het seizoen 2018.
 • Op de snelheidsvluchten(middenlijn) hebben de vereniging zelf de keuze om provinciaal of interprovinciaal te lossen, deze keuze geldt voor heel 2018. Op de KHF is enkel een provinciale lossing voorzien.
 • Andere opmerkingen:
  • Gelieve de vluchtprogramma’s volledig in te vullen, bij twijfel kan u steeds het secretariaat contacteren, ook zeker de vergezeller vermelden.
  • De programma’s mogen afgegeven worden aan de sectoroverste bij het afhalen van de ringen op 29 december; ofwel worden ze opgestuurd naar de Provinciale Entiteit Oost-Vlaanderen vóór 31 december 2017.
  • Bij een verbond moeten alle verenigingen die deel uitmaken van het verbond vermeld worden, alsook het hoofdbestuur van het verbond.
  • ENKEL HET HOOFDLOKAAL van een verbond dient een vluchtkalender in te dienen en de andere mede spelende maatschappijen verwijzen naar het hoofd-lokaal van het verbond.
  • Vermeld duidelijk de respectievelijke omtrekken voorzien zoals in art.4 van het Provinciaal reglement.
  • We aanvaarden geen opsomming van gemeenten maar enkel de juiste omschrijving, zoals voorzien in art 4.
  • In geval van annulering van een wedvlucht met lossing in FRANKRIJK dient

de betrokken vereniging of het verbond ten spoedigste, en dit uiterlijk de woensdag die de vlucht voorafgaat , de sectoroverste en het provinciaal secretariaat te verwittigen. Voor Belgiëvluchten volstaat het de sectoroverste te verwittigen.

 1. Provinciaal Sportreglement 2018
 • Kleine wijziging aan Artikel 4

 

 1. Voorlopige dagorde van de Nationale Algemene Vergadering van jan./feb.2018

Er werden geen voorstellen ingediend

Tot slot dankt Mark De Backer Dhr Rommelaere, secretaris van Oost-Vlaanderen, alsook Nadia Van De Mergel voor haar inzet en hulp tov de Oost-Vlaamse verenigingen en liefhebbers.

 • Nationale dagen 2017 zullen doorgaan in Hooglede op 05 en 06/01/2018

Administratief-Secretaris

Jeroen Rommelaere

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter