pdf versie

 

Verslag van de algemene provinciale vergadering Oost-Vlaanderen te Oostakker 03/12/2016

Aanwezig: Mark De Backer, Luc Bafort, Willy Nuël, Willy Marchant, Pierre De Rijst en Jeroen Rommelaere

Verontschuldigd: Yvan Eeckhout

Openingswoord van de voorzitter:

De voorzitter excuseert zich voor het laattijdig beginnen van de vergadering, dit omdat verschillende verenigingen problemen hadden bij het vinden van de locatie. Mark heet alle vertegenwoordigers van de Oost-Vlaamse maatschappijen van harte welkom. Het is voor de tweede maal dat we te gast zijn in ’t boerenhof te Oostakker.

Men kan elke maandag terecht op de zitdag te Zwijnaarde, dit voor mutaties, duplicaten ontringen van duiven(op aanvraag), … Raadpleeg steeds de website van de KBDB vooraf om er zeker van te zijn dat er iemand aanwezig is op de zitdag.

Oost-Vlaanderen heeft reeds vergaderd over een interprovinciaal akkoord, er werd reeds een akkoord bereikt met Antwerpen en Vlaams-Brabant ivm de Snelheid, door onenigheid over de lossingsplaats op de KHF is hier nog geen akkoord bereikt.  Met West-Vlaanderen en Henegouwen werden dezelfde akkoorden bereikt als in 2016.  De kalender van West-Vlaanderen was pas deze week definitief, wij hebben dus last-minute onze kalender voor de westenlijn hierop moeten afstellen.

Enkele mededelingen:

-      Zend geen brieven, ringenlijsten, vluchtprogramma’s of andere correspondentie naar het bureel in Zwijnaarde. Stop niets in de brievenbus van de Melac. Deze correspondentie gaat verloren.

-      Dringende brieven kunnen bij mij thuis afgegeven worden, of in de bus gestopt. Je kan ook alles sturen naar : KBDB Oost-Vlaanderen. Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE.

We houden een moment stilte voor alle liefhebbers die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.

Dagorde:

 1. 1.Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering 5/12/2015

Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd

 1. 2.Bespreking en goedkeuring van het activiteitenverslag over het dienstjaar 2016 (Administratief, Juridisch en Sportief)

Dhr Bafort geeft lezing van het activiteitenverslag 2016

Luc dankt alle aanwezigen voor hun inzet en hetgeen ze in hun vereniging presteren voor de duivensport en hun liefhebbers.

De PE Oost-Vlaanderen blijft de grootste provincie van het land, in 2016 kende onze provincie nog 5151 leden, in 2015 waren dit er 5373.(een daling van 222) In 2016 waren er nog 105 actieve verenigingen, dit tov 107 in 2015. Er werden 260.165 ringen verkocht in 2016, dit tov 272090 ringen in 2015.

In 2016 werden er 12 vergaderingen van de provinciale bestuursraad gehouden en 5 vergaderingen met het voltallige comité.

Luc gaat eveneens in op de belangrijkheid van controles en de taken die de mandatarissen doorheen het seizoen uitvoeren.

Onze volgende provinciale kampioenendag zal georganiseerd worden op zaterdag 14 januari 2017.  Voorstellen aangaande de kampioenschappen 2017 zijn steeds welkom.

Luc richt eveneens een dankwoord naar het nieuwe bestuur van de jeugdclub Oost-Vlaanderen.

Het woord wordt gegeven aan Willy Nuël

Een aangename vaststelling is dat 52 Oost-Vlaamse liefhebbers met 84 vermeldingen geklasseerd staan in de verschillende categorieën van de nationale kampioenschappen 2016.

10 Oost-Vlaamse liefhebbers behaalden dit jaar een nationale overwinning.

Deze Oost-Vlaamse kampioenen verdienen zeker een hartelijke proficiat.

Willy geeft eveneens wat uitleg over het inlichtingenblad.  Dit document moet met vluchtprogramma’s ingediend worden voor 31/12/2016.  Dit kan eventueel afgegeven worden met het afhalen van de ringen op donderdag 29/12/2016.

Alle vluchten, ook opleervluchten dienen vermeld te worden op de vluchtkalenders.

Op Juridisch vlak werden er in 2016 slechts 1 dossiers behandeld voor de verzoeningskamer, het ging hier over het niet naleven van de KBDB reglementen.

Het lidgeld voor 2017 blijft behouden op 25 euro, tandemleden 10 Euro.  De prijs van de ring is gestegen van 0,80 euro naar 1,00 euro.  Het systeem van een supplement van 2euro vanaf de 151ste ring blijft behouden zoals in 2016.

Op de fondvluchten zullen de 3 zones vervangen worden door de 5 zones die we nu ook reeds kennen op de grote halve fond.

 1. 3.Sportief programma van onze Provinciale Entiteit Oost-Vlaanderen seizoen 2017

Mark De Backer neemt terug het woord over

-          Elke vereniging heeft het inlichtingenblad ontvangen samen met de andere documenten voor de vluchtkalenders.  Gelieve het inlichtingenblad na te kijken en aan te passen en samen met de vluchtkalenders voor 31 december 2016 op te sturen naar de KBDB te Halle.  Vermeld zeker een Emailadres en de juiste contactpersoon. Pas wijzigingen aan in het rood zodat wijzigingen zeer duidelijk opvallen.

-          De Vluchtprogramma’s:  Westenlijn

 • De lossingsplaatsen zijn behouden : Arras-Clermont en Fontenay.
 • Het seizoen begint op zaterdag 11 maart en eindigt op zaterdag 28 oktober. Maak duidelijke afspraken met de vergezellers, zeker voor de laatste vluchten.
 • Tot en met 6 mei is het vlucht op zaterdag
 • Nadien snelheid op zondag tot en met 30 juli.
 • Vanaf  5 augustus is de snelheid terug op zaterdag.
 • Ronde van België wordt gespeeld op 17 - 24/09 en 1 - 8/10

-          De Vluchtprogramma’s: Middenlijn

 • Aansluitend op de westenlijn hebben we een zone voorzien vanaf Kluisbergen-Ronse tot Zelzate die de vluchten Peronne, Pont-Ste-Maxence en Ecouen kunnen spelen. Zij volgen volledig de westenlijn betreffende de vluchtdata.
 • Het seizoen begint op zaterdag 11 maart. Vanaf 1 april kan Pont gespeeld worden.
 • Er wordt een heel jaar op zaterdag gespeeld.
 • Ten oosten van deze vluchtlijn hebben we de middenlijn Quiévrain –Noyon.
 • Alles op zondag, gezien we gebonden zijn aan het Interprovinciaal akkoord met Antwerpen en Vlaams-Brabant.

-          Voor de halve fond speelt de westenlijn Fontenay en de middenlijn onder voorbehoud Toury, dit omdat vanuit Souppes veel verliezen werden vastgesteld. Momenteel is Toury nog onder voorbehoud, dit omdat vanuit Nationaal schrijven werd verzonden waarin wordt gesteld dat Oost-Vlaanderen niet naar Toury mag aangezien er onvoldoende ruimte is.  Vanuit de provincie werd reeds een schrijven naar het ministerie gestuurd en een brief naar de Franse nationale voorzitter met de vraag om vanuit Toury te lossen.

-          Een vereniging of verbond op de scheidingslijn tussen de  westenlijn en middenlijn heeft de keuze voor westenlijn en middenlijn. Deze keuze dient gemaakt te worden bij de indiening van de vluchtprogramma’s en de keuze geldt voor gans het seizoen 2017.

-          Op de snelheidsvluchten(middenlijn) hebben de vereniging zelf de keuze om provinciaal of interprovinciaal te lossen, deze keuze geldt voor heel 2017.  Op de KHF is enkel een provinciale lossing voorzien.

-          Andere opmerkingen:

 • Gelieve de vluchtprogramma’s volledig in te vullen, ook zeker de vergezeller vermelden.
 • De programma’s mogen afgegeven worden aan de sectoroverste bij het afhalen van de ringen op 29 december; ofwel worden ze opgestuurd naar de Provinciale Entiteit Oost-Vlaanderen vóór 31 december 2016.
 • Bij een verbond moeten alle verenigingen die deel uitmaken van het verbond vermeld worden, alsook het hoofdbestuur van het verbond.
 • ENKEL HET HOOFDLOKAAL  van een verbond dient een vluchtkalender in te dienen en de andere mede spelende maatschappijen verwijzen naar het hoofd-lokaal van het verbond.
 • Vermeld duidelijk de respectievelijke omtrekken voorzien zoals in art.4 van het Provinciaal reglement.
 • We aanvaarden geen opsomming van gemeenten maar enkel de juiste omschrijving, zoals voorzien in art 4.
 • In geval van annulering van een wedvlucht met lossing in FRANKRIJK dient

de betrokken vereniging of het verbond ten spoedigste, en dit uiterlijk de woensdag die de vlucht voorafgaat , de sectoroverste en het provinciaal secretariaat te verwittigen. Voor Belgiëvluchten volstaat het de sectoroverste te verwittigen.

Wijziging provinciaal sportreglement:

Art. 4

 -> 2 X Toevoeging van de tekst “aangrenzende gemeenten”

De gemeente waar de vereniging is gevestigd + alle aanpalende gemeenten + alle overaanpalende gemeenten + alle over- overaanpalende gemeenten en verder aangrenzende gemeenten naar keuze.

-> toevoeging van een Minimum omtrek op de Kleine Halve Fond van 10 Km

 1. 4.Voorlopige dagorde van de Nationale Algemene Vergadering van jan./feb.2017

Er werden geen voorstellen ingediend

Tot slot dankt Mark De Backer Dhr Rommelaere, secretaris van Oost-Vlaanderen, alsook Nadia Van De Mergel voor haar inzet en hulp tov de Oost-Vlaamse verenigingen en liefhebbers.

-          Nationale dagen 2016 zullen doorgaan in Brussel op 26 en 27/01/2017

-          De Olympiade in Brussels Square op 27-28-29/01/2017

Administratief-Secretaris

Jeroen Rommelaere

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter