Privacy Policy

Mededeling ter attentie van de verenigingen en liefhebbers van de PE Oost-Vlaanderen

Het weekend van 13/7 (volgend weekend) zal UITZONDERLIJK de snelheid middenlijn worden verplaatst naar zaterdag 13/7. Dit in plaats van de gewoonlijke lossing op zondag. 

Reden: Franse nationale feestdag waardoor er geen vrachtverkeer in Frankrijk mogelijk is voor de vlucht van Noyon. 

Logistiek is het hierdoor dan ook niet haalbaar om Quiévrain op zondag in te richten. 

Dit heeft een aantal belangrijke gevolgen voor de Oost Vlaamse lokalen. 

- ieder lokaal dient goed af te stemmen met zijn vervoerder voor wat betreft het geplande tijdstip van ophalen voor iedere vlucht. De duiven dienen tijdig klaar te staan!

- de lokalen die inkorven voor kleine hafo dienen deze vlucht absoluut eerst in te korven. 

Ook mogen er, voor deze lokalen, GEEN 3 vluchten tegelijk ingekorfd worden. Maximum 2 vluchten tegelijk is toegelaten. Dit teneinde vergissingen te vermijden. Er mag pas gestart worden met inkorven voor een 3e vlucht indien de manden van de 1e inkorving volledig verzegeld zijn en deze inkorving volledig is afgesloten. 

Aan de vervoerders willen we vragen om begrip te hebben voor deze moeilijke situatie, en voldoende transportcapaciteit te voorzien waardoor alle duiven tijdig op hun bestemming kunnen aankomen. 

Wij excuseren ons ten aanzien van de lokalen voor deze wijziging. En hopen op jullie sportieve begrip. 


6/6/19 Mededeling 

Daar de lossingsplaats CHEVRAINVILLIERS vanaf heden niet meer beschikbaar is, zal er vanaf nu naar  TOURY gegaan worden als vervangende lossingsplaats.

Voor wat betreft de lossingen is er een interprovinciale lossing Oost-Vlaanderen Middenlijn en Antwerpen West, de Westenlijn wordt apart gelost.


 23-05-19 Mededeling 

Er mag aanstaande zaterdag 25/05/2019 opnieuw worden gelost in Chevrainvilliers.

Gelieve te noteren dat, op verzoek van de Franse Federatie, de duiven van de drie betrokken PE’s, waarvoor initieel lossingen werden voorzien vanuit Chevrainvilliers, verplichtend op deze lossingsplaats dienen te worden gelost op 25/05/2019 m.n.:

  • Interprovinciale lossing (Antwerpen West – Oost-Vlaanderen – Vlaams-Brabant sector 1)
  • Antwerpen Oost
  • Oost-Vlaanderen (Westenlijn)
  • Vlaams-Brabant sector 2 & 3

  

Mededeling van de KBDB Oost-Vlaanderen – vervanging Chevrainvilliers 05/05/2019

Aansluitend op de persmededeling die gisteren, 30/04/2019, werd verspreid aangaande de onbeschikbaarheid van het lossingsterrein in Chevrainvilliers, werd, in samenspraak met het comité en op voorstel van de Franse Federatie, beslist dat de duiven, initieel voorzien in Chevrainvilliers, uitzonderlijk en tot tegenbericht, zullen worden gelost in

Brières-Les-Scellés - Chemin des Grenots – 367 rue d’Etampes

coördinaten : 48°27’28’’ - 02°08’59’’

Rekening houdend met het feit dat de lossingsplaatsen vast in de masters van de verenigingen werden geprogrammeerd, dient deze vlucht te worden ingekorfd onder Chevrainvilliers (CHEV).

Namens het Comité van de PE Oost-Vlaanderen,

De voorzitter,

Luc de Backer.


Criteria provinciaal kampioenschap 2019


Oost–Vlaamse jeugd - uitslag keuring


 

Interprovinciale akkoorden 2019


Verslag algemene vergadering van 1/12/18Interprovinciaal akkoord 2019 Oost-Vlaanderen-Henegouwen


Nieuwsbrief Nr. 15  


Aan de verenigingen en duivenliefhebbers van Oost-Vlaanderen

Aangaande de afschaffing van de zitdagen gelieve nieuwsbrief 4 te raadplegen. 
Voor ondersteuning neem contact met uw sectorverantwoordelijke. (zie nieuwsbrief 3)
 

nieuwsbrief oost vlaanderenPE Oost-Vlaanderen - nieuwsbrieven
Wij hebben een item toegevoegd in het menu onder de knop 'PE/SPE' en vervolgens Oost-Vlaanderen. 
U kan hier rechtstreeks naar de pagina 'nieuwsbrieven van de PE Oost-Vlaanderen'.

 

 

Kampioenschappen

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter